Vastaanottotoiminta

Nokian kaupungin omalääkäri- ja omahoitajajärjestelmä on muuttunut uuteen vastaanottomalliin. Hoitavaa tahoa ei määritellä enää kotiosoitteen mukaan. Jos sinulla on voimavarojen tai hoidon vaativuuden takia erityistarve, sinulle nimetään hoitoa koordinoiva terveydenhuollon ammattilainen. Tämän nimetyn terveydenhuollon ammattilaisen tarve arvioidaan vastaanottokäynnin yhteydessä.

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen hyvinvointiisi tai tarve varata aika omalle lääkärillesi tai sinulle nimetylle muulle terveydenhuollon ammattilaiselle, ota yhteyttä ajanvarausnumeroon. Hoitaja tiedustelee jo puhelimessa asioita, joiden pohjalta tehdään alustava hoidon tarpeen arviointi tulevaa käyntiä varten.

Vastaanotolle voit varata ajan mm. seuraavissa asioissa: oman terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, terveystarkastukset, terveystodistukset, sairauksien tutkiminen, seuranta ja hoito, omahoidon tuki ja neuvonta.

Terveystodistuksen saat joko sairaanhoitajalta tai omalta lääkäriltäsi. Jos tarvitset todistusta sairaudesta, jonka hoitovastuu on erikoissairaanhoidossa, todistus tulee pyytää hoitavalta taholta. Sairaan lapsen hoidon järjestämistä varten tarvittava todistus edellyttää käyntiä tai videovälitteistä etäasiointia sairaanhoitajan kanssa.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Palvelun saaminen edellyttää aina ensin yhteydenottoa hoidontarpeen arviointiin.

Toimi näin

Voit varata ajan lääkärin ja hoitajan vastaanotoille hoidontarpeen arviointi puhelimesta ajanvarausaikana. Käytössämme on takaisinsoittopalvelu. Jättäessäsi takaisinsoittopyynnön hoitaja soittaa sinulle takaisin heti vuorosi koittaessa saman päivän aikana.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Hoitajakäynnistä peritään kalenterivuoden aikana 10 euron käyntimaksu kolmelta ensimmäiseltä käynniltä.