Kiireetön vastaanottotoiminta

Kun otat yhteyttä ajanvarauspuhelimeen, sairaanhoitaja tekee yhteydenoton aikana hoidon tarpeen arvion. Arvioinnin perusteella saat kotihoito-ohjeet tai ajan lääkärin, hoitajan tai fysioterapeutin vastaanotolle tai sinut ohjataan tarvittaessa kiirevastaanotolle.

Jos sinulla on voimavarojen tai hoidon vaativuuden takia erityistarve, sinulle nimetään hoitoa koordinoiva terveydenhuollon ammattilainen. Tämän nimetyn terveydenhuollon ammattilaisen tarve arvioidaan yksilöllisesti.

Vastaanotolle voit varata ajan mm. seuraavissa asioissa: oman terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, terveystarkastukset, terveystodistukset, sairauksien tutkiminen, seuranta ja hoito, omahoidon tuki ja neuvonta.

Terveystodistuksen saat joko sairaanhoitajalta tai omalta lääkäriltäsi. Jos tarvitset todistusta sairaudesta, jonka hoitovastuu on erikoissairaanhoidossa, todistus tulee pyytää hoitavalta taholta. Sairaan lapsen hoidon järjestämistä varten tarvittava todistus edellyttää käyntiä tai videovälitteistä etäasiointia sairaanhoitajan kanssa.
Palveluvalikoimaamme kuuluvat videovälitteiset hoitajavastaanotot ovat mahdollisia sellaisissa tilanteissa, joissa fyysinen läsnäolo vastaanotolla ei ole välttämätöntä (mm. erilaiset ohjaus- ja neuvontasiat).

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Palvelun saaminen edellyttää aina ensin yhteydenottoa hoidontarpeen arviointiin.

Toimi näin

Ota yhteyttä hoidon tarpeen arviointi- ja ajanvarausnumeroomme. Jos puheluusi ei heti vastata, voit jäädä jonottamaan tai jättää takaisinsoittopyynnön.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Nokian terveyskeskuksen Vihnuksen terveysasema

Osoitteet

Vihnuskatu 3
37150 Nokia