Ravitsemusterapia

Ravitsemusterapia on terveyden edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä ja hoitoa ravitsemuksen keinoin. Laillistettu ravitsemusterapeutti ohjaa ruokavalioon, syömiseen ja elämäntapoihin liittyvissä asioissa ja tukee asiakasta muutosten tekemisessä. Ravitsemusterapiassa pyritään löytämään asiakkaan tarpeisiin ja arkeen sopivia ratkaisuja, jotka edistävät hyvinvointia ja terveyttä.

Ravitsemusterapeutti antaa yksilöllistä ohjausta ravitsemukseen ja syömiseen liittyvissä pulmissa ja ongelmatilanteissa. Näihin kuuluvat mm. syömishäiriöt, ali- ja ylipaino, lihavuus, tyypin 1 ja 2 diabetes, ruoka-aineallergiat, vaativat eritysruokavaliot (ks. lisätietoa täältä), vajaaravitsemus, keliakia ja monet ruoansulatuskanavan ongelmat. Ravitsemusterapiassa otetaan aina huomioon asiakkaan elämäntilanne, yksilölliset mieltymykset ja tavoitteet sekä mahdollisen sairauden vaikutukset terveydentilaan. Ravitsemusterapia perustuu luotettavaan ja ajantasaiseen tutkimusnäyttöön ravinnon vaikutuksesta terveyteen sekä kansallisiin hoitosuosituksiin. Ravitsemusterapeutin vastaanotolle tarvitaan lääkärin tai hoitajan lähete.

Ryhmänohjausta ja monialaista yhteistyötä

Ravitsemusterapeutti ohjaa myös ryhmiä (katso esite syksyn 2019 ja kevään 2020 ryhmistä) sekä antaa alaansa kuuluvaa täydennyskoulutusta ja konsultaatioapua muille terveydenhuollon ammattilaisille. Myös ajantasaisen ohjausaineiston tuottaminen ravitsemuskasvatuksen ja -hoidon tueksi sekä ravitsemushoidon suunnittelu- ja kehittämistehtävät kuuluvat ravitsemusterapeutin toimenkuvaan. Ravitsemusterapeutti tekee lisäksi yhteistyötä kunnan ruokapalveluiden kanssa sekä lasten, nuorten, työikäisten ja ikäihmisten terveyspalveluiden kanssa. Ravitsemusterapeutti toimii myös Nokian kaupungin hyvinvointiryhmän alaisen ravitsemuksen teematyöryhmän puheenjohtajana.

Käytännön asioita vastaanotolle tulijalle

Ravitsemusterapiakäynnin työvälineenä voidaan käyttää ruokapäiväkirjaa, joka täytetään ennen vastaanotolle tuloa. Ruokapäiväkirjalomakkeeseen voitte myös kirjoittaa toiveitanne ja odotuksianne ravitsemusterapiakäyntiä koskien. Lataa täyttöohjeet ja lomake tästä: Ruokapäiväkirjalomake.

Vastaanotolle voitte tulla yksin tai läheisen kanssa. Alakouluikäisten lasten kohdalla ensimmäiselle vastaanottokäynnille pyydetään ensisijaisesti lapsen huoltajaa/huoltajia.

 

Ravitsemusterapeutti on aika-ajoin tavattavissa myös Prisman Noste-kioskilla.