Kiireellinen hoito

Kiirevastaanotolla toteutetaan sellaista kiireellistä hoitoa, jota terveyskeskuksessa voidaan antaa. Hoidon kiireellisyysluokka on 1-3 päivää.
Vakavissa hätätapauksissa päivystysvastuu on Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä. Hätäkeskukseen soitetaan tilanteissa, joissa tarvitaan kiireellistä, välitöntä apua. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi vakavat tapaturmat, runsas verenvuoto, äkillinen tajunnan menetys tai äkillinen, raju päänsärky, vakava sairastuminen, rintakipu, äkillisesti alkanut kova vatsakipu, halvausoireet tai hengitysvaikeus.

Ennen kiirevastaanotolle saapumista tulee soittaa etukäteen hoidon tarpeen arvioimiseksi. Puhelimitse annettu neuvonta tai sairaanhoitajan vastaanotolla toteutettu hoito voi riittää hoidoksi. Kiirevastaanotolla sairaanhoitaja haastattelee potilaan, arvioi hoidon tarpeen ja tekee kiireellisyysarvion. Vamman tai sairauden hoidon kiireellisyys arvioidaan lääketieteellisin perustein. Kiireellisyysarviota voidaan muuttaa potilaan voinnin muuttuessa. Näin ollen ajanvaraus- tai tulojärjestys ei ole välttämättä hoitojärjestys. Kiirevastaanotolla ei uusita reseptejä.

Kiirevastaanotolla hoidettavia asioita ovat esimerkiksi:
  • pienet tapaturmat
  • äkilliset tuki- ja liikuntaelinvaivat
  • infektiot (korva- tai silmätulehdus, nielutulehdus, virtsatietulehdus, ylähengitystietulehdukset, vatsataudit)
  • päänsärky
  • vatsavaivat
  • lievät allergiaoireet
  • ihottumat
  • pitkäaikaissairauksien pahenemisvaiheet
  • nopeasti kehittyneet mielenterveyden ongelmat
  • lievät rintakivut tai rytmihäiriöt, joihin ei liity tajunnan menetystä

Nokian oman kiirevastaanoton ollessa suljettuna, voit ottaa yhteyttä Pirkanmaan yhteiseen ympärivuorokautiseen päivystyksen palvelunumeroon 116117. Päivystysavun numerossa palvellaan joka päivä kaikkina vuorokauden aikoina. Puheluihin vastaavat tehtävään perehdytetyt sairaanhoitajat, jotka arvioivat hoidon tarpeen, ohjaavat oikeaan hoitopaikkaan ja antavat hoito-ohjeita. 116117-numeroon kannattaa soittaa aina, kun harkitset Acutan päivystykseen lähtemistä.
Niitä henkilöitä, jotka eivät kuule tai pysty tuottamaan puhetta, palvellaan chatissa. HUSin järjestämä tekstipalvelu tuottaa päivystysapua verkossa koko Suomen alueella osoitteessa http://www.hus.fi/potilaalle/sairaalat-ja-toimipisteet/paivystysapu-116-117

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Kiireellistä hoitoa saavat kaikki riippumatta kotikunnasta.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Hoitajan vastaanotto ovat maksuttomia, kun hoitovastuu hoitajalla. Mikäli vastaanottotapahtuma vaihtuu lääkärin vastuulle, peritään lääkärimaksu.
Hoito on maksutonta alle 18- vuotiaille. Acutassa käytössä on kello 8 – 20 terveyskeskusmaksu ja muuten erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu. Erikoissairaanhoidon päivystyksestä peritään erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu.