Asumispalvelut

ASUMISPALVELUT MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUJILLE:
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut on tarkoitettu sinulle, jos olet mielenterveys- ja/tai päihdeasiakas tai jos sinulla on muista syistä johtuen erityisiä vaikeuksia selviytyä itsenäisessä asumisessa. Asumispalvelut ovat sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 § perusteella järjestettävää sosiaalipalvelua. Palvelu on kuntouttavaa palvelua, jonka tavoitteena on toimintakykysi palauttaminen sille tasolle, että kykenet itsenäiseen asumiseen mahdollisten avopalveluiden turvin.

Nokian kaupunki hankkii asumispalvelut ostopalveluna kilpailutetuilta palveluntuottajilta. Tavoitteena on, että sinulle järjestyy soveltuvin asumispalvelu silloin, kun avohoidon tukitoimet ja palvelut eivät ole riittäviä, tai että kuntouduttuasi voit siirtyä joko kevyemmin tuettuihin asumispalveluihin tai itsenäiseen asumiseen. Ennen asumispalvelupaikan myöntämistä arvioidaan avopalvelujen riittävyys. Asumispalvelupaikka voidaan myöntää, mikäli avohoidon tukitoimilla ja palveluilla ei kyetä turvaamaan asumisesi onnistumista omassa kodissa.

Asumispalveluja haetaan ensisijaisesti kirjallisesti täyttämällä hakemus. Hakemuksen saavuttua asumispalvelukoordinaattori järjestää sinun ja verkostosi kanssa tapaamisen, jossa tehdään asumispalvelutarpeen kartoitus ja pyydetään tarvittavat tilannettasi selventävät lausunnot ja hoitokertomukset hoitavilta tahoilta. Ohessa liitteinä asumispalveluhakemus ja kuvaus asumispalveluiden toteuttamisesta Nokian kaupungissa.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen ASUMISYKSIKKÖÖN haetaan oman työntekijän kautta.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumisyksikön yhteisöasuminen ja tuettu asuminen on tarkoitettu päihde- ja mielenterveysongelmista toipuville, jotka ovat asunnottomia tai vaarassa menettää asuntonsa asumishäiriöiden vuoksi.

Jos tarvitset tukea asumisessa, päihteidenkäytön hallinnassa, itsenäisen asumisen ja arjenhallinnan taidoissa, varaa aika asukashaastattelua varten. Tuetun asumisen tavoitteena on itsenäinen ja häiriötön asuminen. Sinulle tehdään yksilöllinen palvelusuunnitelma tarvittavista tukitoimista.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu sinulle, jos sinulla tai läheiselläsi on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Asumisyksikön yhteisöasumisesta peritään maksukyvyn mukaista vuokraa.

Asumisyksikkö päihdeongelmaisille

Osoitteet

Välikatu 2
37100 Nokia