Veteraanikuntoutus

Nokian kaupungissa rintamaveteraanien avokuntoutus järjestetään joko kotikäynteinä tai fysikaalisessa hoitolaitoksessa. Laitoskuntoutus toteutetaan Tammenlehväkodissa Tampereella. Laitoskuntoutuksen pituus määräytyy veteraanin tarpeen mukaan. Kuntoutusta voi hakea läpi vuoden. Kuntoutusetuus ei koskea kriisinhallintatehtäviin ulkomailla osallistuneita henkilöitä. Myös rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitos- ja päiväkuntoutukseen, mutta hänellä ei ole oikeutta avokuntoutukseen

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Rintamaveteraanit ovat oikeutettuja kuntoutukseen. Rintamaveteraaneja ovat henkilöt, jotka ovat osallistuneet Suomen vuosien 1939-1945 sotiin ja joille on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Kuntoutusetuus ei koske kriisinhallintatehtäviin ulkomailla osallistuneita henkilöitä.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Lisätietoja sotainvalidien ja rintamaveteraanien kuntoutuksesta löydät tältä sivulta:

https://www.nokiankaupunki.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/sotainvalidit-ja-rintamaveteraanit/#5ff57d33