Toimintaterapia

Korona-pandemian vaikutus lasten toimintaterapiaan:

Yksilöasiakkaiden vastaanotto poliklinikalla jatkuu normaalisti lukuun ottamatta riskiryhmään kuuluvia asiakkaita. Jos kuulut riskiryhmään, soita lasten toimintaterapeutille ja keskustele toimintaterapian toteutuksen vaihtoehdoista.

Lasten toiminterapeutin palveluita voit saada alle kouluikäiselle lapsellesi. Lasten toimintaterapiassa tavoitteena on tukea lapsen kokonaiskehitystä, omatoimisuutta ja itsetunnon vahvistumista sekä motoriikan ja hahmottamisen valmiuksia. Lasten toimintaterapiaa toteutetaan kiinteässä yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.

Aikuisten toimintaterapeutin palveluita voit saada terveyskeskussairaalan osastojakson aikana. Toimintaterapiaa voit saada esimerkiksi päivittäisen toimintojen - kuten pukeminen, peseminen tai ruokailu - harjoittamiseen.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Lasten toimintaterapiaan tarvitaan suositus varhaiskasvatuksen tai lastenneuvolan työntekijältä.

Aikuisten toimintaterapiaa terveyskeskussairaalan osastolla voit saada osastonlääkärin lähetteellä.
Huomioi että aikuisten toimintaterapia vastaanotolla ja kotikäynneillä on maksullista.

Toimi näin

Lisätietoja toimintaterapiasta saat fysioterapian osastolta.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton