Lääkinnällinen kuntoutus

Voit saada lääkinnällisenä kuntoutuksena erilaisia toimintakykyäsi parantavia terapioita, kuten fysio-, toiminta- tai puheterapia tai neuropsykologista kuntoutusta.

Lääkinnällisen kuntoutuksen terapioita toteutetaan joko omana toimintana Nokian terveyskeskuksessa tai ostopalveluna palvelusetelillä.

Mikäli tarvitset apuvälinettä pitkäaikaiseen lainaan, se voidaan antaa käyttöösi lääkinnällisen kuntoutuksen pitkäaikaislainana (esimerkiksi rollaattori) tai luovuttaa sinulle omaksi (esimerkiksi raajaproteesit).

Päätöksen pitkäaikaissairaan tai vammaisen lääkinnällisestä kuntoutuksesta tekee kuntoutustyöryhmä, johon kuuluvat kuntoutuksesta vastaava terveyskeskuslääkäri, kuntoutuspalveluiden osastonhoitaja sekä fysioterapeutti.

Lääkinnällistä kuntoutusta myöntävät myös muut tahot kuten kela tai vakuutusyhtiöt.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Jos olet pitkäaikaissairas tai vammainen, jonka kuntoutustarve jatkuu pitkään, voit saada lääkinnällistä kuntoutusta.

Toimi näin

Mikäli tarvitset lääkinnällisen kuntoutuksen terapiaa, varaa aika omalääkärille kuntoutussuunnitelman tekemiseksi. Omalääkäri toimittaa kuntoutussuunnitelman ja hakemuksen kuntoutusryhmälle.

Mikäli sinulle on tehty kuntoutussuunnitelma muualla kuin terveyskeskuksessa, voit toimittaa sen kuntoutuspalvelujen osastonhoitaja Kirsi Kankainen-Vähätalolle. Tarkemmat ohjeet saat soittamalla tai sähköpostitse.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineasiat voi hoitaa apuvälineyksikön kautta.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Apuvälinepalvelut ovat maksuttomia.
Lääkinnällisen kuntoutuksen terapioissa maksetaan omavastuuosuus.