Lääkinnällinen kuntoutus

Voit saada lääkinnällisenä kuntoutuksena erilaisia toimintakykyäsi parantavia terapioita, kuten fysio-, toiminta- tai puheterapia tai neuropsykologista kuntoutusta.

Suosituksen kuntoutustyöryhmälle voi tehdä joko lääkäri tai muu terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattihenkilö.

Päätöksen pitkäaikaissairaan tai vammaisen asiakkaan lääkinnällisestä kuntoutuksesta tekee joko lasten tai aikuisasiakkaiden kuntoutustyöryhmä.

Kuntoutustyöryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa.

Lääkinnällisen kuntoutuksen terapioita toteutetaan joko omana toimintana Nokian terveyskeskuksessa tai ostopalveluna palvelusetelillä.

Lääkinnällistä kuntoutusta myöntävät myös muut tahot kuten kela tai vakuutusyhtiöt.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Jos olet pitkäaikaissairas tai vammainen, jonka kuntoutustarve jatkuu pitkään, voit saada lääkinnällistä kuntoutusta.

Toimi näin

Mikäli sinulle on tehty kuntoutussuunnitelma muualla kuin omassa kunnassa, voit toimittaa sen lasten osalta perhekeskuksen toimistotyöntekijälle (pois lukien lasten fysioterapia).
Aikuisten kuntoutussuunnitelman ja lasten fysioterapian kuntoutussuunnitelman voit toimittaa kuntoutuspalveluiden osastonhoitajalle.

Lasten lääkinnällinen kuntoutustyöryhmä/toimisto
Nokianvaltatie 25 F 1
37100 Nokia

Aikuisten lääkinnällinen kuntoutustyöryhmä / osastonhoitaja
Maununkatu 10 A
37100 Nokia

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Apuvälinepalvelut ovat maksuttomia.
Lääkinnällisen kuntoutuksen terapioissa maksetaan omavastuuosuus.