Aikuisten puheterapia

Aikuisten puheterapian palvelut

Saat puheterapeutin palveluja Nokian terveyskeskussairaalassa, jos sinulla on puheentuoton, puheen ymmärtämisen tai nielemisen vaikeus. Nämä vaikeudet voivat johtua esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöstä tai etenevästä neurologisesta sairaudesta. Puheterapeuttinen arviointi, kuntoutus ja ohjanta toteutetaan vuodeosaston tiloissa osastojakson aikana. Puheterapeutti antaa sinulle, läheisillesi sekä hoitohenkilökunnalle tarvittaessa ohjeita omatoimiseen puheen/nielemisen harjoitteluun. Tarvittaessa pääset myös seurantakäynnille vastaanotolle osastojakson jälkeen. Lisäksi sinulle järjestetään mahdollinen jatkopuheterapia.
Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin
Puheterapiapalvelut on tarkoitettu kaikille terveyskeskussairaalan potilaille, jotka tarvitsevat puheen ja/tai nielemistoimintojen tutkimista ja kuntoutusta. Lähetteen puheterapeutille tekee osastonlääkäri.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton