Aikuisten puheterapia

Aikuisten puheterapian palvelut

Saat puheterapeutin palveluja Nokian terveyskeskuksessa, jos sinulla on puheentuoton, puheen ymmärtämisen tai nielemisen vaikeus. Nämä vaikeudet voivat johtua esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöstä tai etenevästä neurologisesta sairaudesta. Puheterapeuttinen arviointi, kuntoutus ja ohjanta toteutetaan joko terveyskeskussairaalassa tai avovastaanotolla. Puheterapeutti antaa sinulle, läheisillesi sekä hoitohenkilökunnalle tarvittaessa ohjeita omatoimiseen puheen/nielemisen harjoitteluun.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Puheterapiapalvelut on tarkoitettu yli 18-vuotiaille, jotka tarvitsevat puheen ja/tai nielemistoimintojen tutkimista ja kuntoutusta. Lähetteen puheterapeutille tekee lääkäri.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton