Vastaanottotoiminta

Voit hakeutua päihdeyksikön psykososiaaliseen avopäihdehoitoon oma-aloitteisesti tai hoitoonohjattuna, jos sinulla tai läheiselläsi on päihteisiin tai peliriippuvuuteen liittyviä ongelmia varaamalla ajan päihdeyksikön sosiaalityöntekijälle. Psykososiaalista hoitoa varten ei tarvita lähetettä. Työmuotoina ovat yksilö-, perhe- ja verkostotyö.

Laitoskuntoutus järjestetään tarvittaessa päihdeyksikön ostopalveluna päihdehuollon laitoksissa. Ennen laitoskuntoutukseen hakeutumista varaa aika päihdeyksikön sosiaalityöntekijän vastaanotolle palvelutarpeen arviointia ja -suunnitelmaa sekä maksupäätöstä ja -sitoutumusta varten. Laitoskuntoutus järjestetään palvelutarpeen arvioinnissa esiin tulleen palvelun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu sinulle, jos sinulla tai läheiselläsi on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Päihdeyksikön avohoito on maksutonta.

Päihdehuollon laitoskuntoutuksesta peritään vuorokausimaksu.

Jos päihtymystilasi aiheuttaa sairaanhoidollisen seurannan tarvetta, ohjaa perusterveydenhuolto tai poliisi sinut tarvittaessa Tampereen selviämishoitoasemalle. Selviämishoidon kesto on enintään 24 h. Selviämishoidon jälkeen voit hakeutua jatkohoitoon Nokian päihdeyksikköön.

Jos sinulla on alkoholin, lääke- tai huumausaineiden ongelmakäyttöä, joka aiheuttaa sinulle terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja, ota yhteys päihdeyksikön sosiaalityöntekijään. Sosiaalityöntekijä tekee kanssasi palvelutarpeen arvion katkaisu- tai vieroitushoidon tarpeesta, jatkohoidon suunnitelman ja maksupäätöksen laitoshoidosta.

Voit myös hakeutua terveyskeskuksen avokatkaisuhoitoon, jos vieroitusoireet ovat lieviä tai keskivaikeita. Avokatkaisuhoidosta vastaa päihdevastuusairaanhoitaja lääkärin hoitopäätöksen ja -ohjeiden mukaisesti. Katkaisu- ja vieroitushoidon jälkeen voit jatkaa päihdeyksikön avopäihdehoidossa tai päihdehuollon laitoshoidossa. Tahdosta riippumattomasta hoidosta päättää terveyskekuksen vastaava lääkäri terveysvaaran perusteella.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu päihteiden ongelmakäyttäjille.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Katkaisu- ja vieroitushoidosta peritään vuorokausimaksu.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimisto

Osoitteet

Alasairaalankatu 3
37100 NOKIA

Palveluajat

Toimisto avoinna
Maanantai-Keskiviikko 08:00-09:00,11:30-12:00
Torstai 08:00-11:00,11:30-12:00
Perjantai 08:00-09:00,11:30-12:00

Vastaanotot ajanvarauksella
Maanantai-Perjantai 08:00-16:00