Asumisyksikkö

Päihdeyksikön asumisyksikön yhteisöasuminen ja tuettu asuminen on tarkoitettu päihde- ja mielenterveysongelmista toipuville, jotka ovat asunnottomia tai vaarassa menettää asuntonsa asumishäiriöiden vuoksi.

Jos tarvitset tukea asumisessa, päihteidenkäytön hallinnassa, itsenäisen asumisen ja arjenhallinnan taidoissa, varaa aika asukashaastattelua varten. Tuetun asumisen tavoitteena on itsenäinen ja häiriötön asuminen. Sinulle tehdään yksilöllinen palvelusuunnitelma tarvittavista tukitoimista.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu sinulle, jos sinulla tai läheiselläsi on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia.

Toimi näin

Ota yhteyttä päihdeyksikön sosiaalityöntekijöihin p. 050-3958828 ja/tai 050-3958827

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Asumisyksikön yhteisöasumisesta peritään maksukyvyn mukaista vuokraa.

Asumisyksikkö päihdeongelmaisille

Osoitteet

Välikatu 2
37100 NOKIA