Vastaanottopalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalveluihin pääset lähetteellä. Lähetteen saat esim. vastaanoton lääkäriltä, työ- tai opiskeluterveydenhuollosta. Hoitosi alkaa 1 - 5 kerran tutkimuskäynneillä ja kartoituskäynneillä, jona aikana suunnittelette yhdessä työntekijäsi sekä hoidosta vastaavan lääkärin kanssa hoidon sisällön ja hoidon pituuden. Hoitosi voi sisältää yksilö-, pari- ja/tai perhekäyntejä tai terapeuttisia ryhmäkäyntejä. Hoitosuhteeseen kuuluu diagnostinen arviointi, tarvittaessa lääkehoidon suunnittelu tai työ- ja toimintakyvyn tutkiminen.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimiston puhelinneuvonta

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen puhelinneuvonta

Puhelinnumerot

Mielenterveyskeskus, ohjeita hoitoon hakeutumisesta.:  +358401334236

Palveluajat

Maanantai-Perjantai:  08:00-11:00

Päihdekuntoutus

Voit hakeutua päihdeyksikön psykososiaaliseen avopäihdehoitoon oma-aloitteisesti tai hoitoonohjattuna, jos sinulla tai läheiselläsi on päihteisiin tai peliriippuvuuteen liittyviä ongelmia varaamalla ajan mielenterveys- ja päihdepalvelujen sosiaalityöntekijälle. Psykososiaalista hoitoa varten ei tarvita lähetettä. Työmuotoina ovat yksilö-, perhe- ja verkostotyö.

Laitoskuntoutus järjestetään tarvittaessa ostopalveluna päihdehuollon laitoksissa. Ennen laitoskuntoutukseen hakeutumista varaa aika mielenterveys- ja päihdepalvelujen sosiaalityöntekijän vastaanotolle palvelutarpeen arviointia ja -suunnitelmaa sekä maksupäätöstä ja -sitoutumusta varten. Laitoskuntoutus järjestetään palvelutarpeen arvioinnissa esiin tulleen palvelun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella.

Selviämis-, katkaisu- ja vieroitushoito

Jos päihtymystilasi aiheuttaa sairaanhoidollisen seurannan tarvetta, ohjaa perusterveydenhuolto tai poliisi sinut tarvittaessa Tampereen selviämishoitoasemalle. Selviämishoidon kesto on enintään 24 h. Selviämishoidon jälkeen voit hakeutua jatkohoitoon Nokian mielenterveys- ja päihdepalveluihin.

Jos sinulla on alkoholin, lääke- tai huumausaineiden ongelmakäyttöä, joka aiheuttaa sinulle terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja, ota yhteys sosiaalityöntekijään. Sosiaalityöntekijä tekee kanssasi palvelutarpeen arvion katkaisu- tai vieroitushoidon tarpeesta, jatkohoidon suunnitelman ja maksupäätöksen laitoshoidosta.

Voit myös hakeutua avokatkaisuhoitoon, jos vieroitusoireet ovat lieviä tai keskivaikeita. Avokatkaisuhoidosta vastaa päihdesairaanhoitaja lääkärin hoitopäätöksen ja -ohjeiden mukaisesti. Katkaisu- ja vieroitushoidon jälkeen voit jatkaa avopäihdehoidossa tai päihdehuollon laitoshoidossa. Tahdosta riippumattomasta hoidosta päättää terveyskeskuksen vastaava lääkäri terveysvaaran perusteella.

Psykoterapia

Psykoterapiapalvelua saat yksityiseltä palveluntuottajalta. Yksityisen palveluntuottajan terapiaan sinulla on mahdollista hakea Kelan taloudellista tukea. Psykoterapian soveltuvuus ja tarve arvioidaan hoitosuhteessa Nokian mielenterveyspalveluissa.