Asumispalvelut

Asumispalveluja haetaan ensisijaisesti kirjallisesti täyttämällä hakemus. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumisyksikköön haetaan oman työntekijän kautta.

Asumispalvelukoordinaattori

Asumispalvelukoordinaattori on sosiaaliohjaaja, jonka tehtävänä on huolehtia mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelutarpeen kartoituksesta ja seurata asumispalveluasiakkaiden kuntoutumista.

Puhelinnumerot

Palveluajat

Maanantai-Perjantai:  09:00-14:00

Päihdepalvelujen asumisyksikkö

Päihdepalvelujen asumisyksikön puhelinpalvelu

Puhelinnumerot

Palveluajat

Maanantai-Perjantai:  09:00-17:00
Lauantai-Sunnuntai:  12:00-17:00

Asumisyksikkö päihdeongelmaisille

Osoitteet

Välikatu 2
37100 Nokia

Asumispalvelut mielenterveys- ja päihdekuntoutujille

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut on tarkoitettu sinulle, jos olet mielenterveys- ja/tai päihdeasiakas tai jos sinulla on muista syistä johtuen erityisiä vaikeuksia selviytyä itsenäisessä asumisessa.

Palvelu on kuntouttavaa palvelua, jonka tarkoituksena on palauttaa toimintakykysi sille tasolle, että kykenet itsenäiseen asumiseen mahdollisten avopalveluiden turvin.

  • Tavoitteena on, että sinulle järjestyy soveltuvin asumispalvelu silloin, kun avohoidon tukitoimet ja palvelut eivät ole riittäviä, tai että kuntouduttuasi voit siirtyä joko kevyemmin tuettuihin asumispalveluihin tai itsenäiseen asumiseen.
  • Ennen asumispalvelupaikan myöntämistä arvioidaan avopalvelujen riittävyys. Asumispalvelupaikka voidaan myöntää, mikäli avohoidon tukitoimilla ja palveluilla ei kyetä turvaamaan asumisesi onnistumista omassa kodissa.

Asumispalvelujen hakeminen

Asumispalveluja haetaan ensisijaisesti kirjallisesti täyttämällä asumispalveluhakemus (pdf). Hakemuksen saavuttua asumispalvelukoordinaattori järjestää sinun ja verkostosi kanssa tapaamisen, jossa tehdään asumispalvelutarpeen kartoitus ja pyydetään tarvittavat tilannettasi selventävät lausunnot ja hoitokertomukset hoitavilta tahoilta. Lisätietoja asumispalveluista voit lukea palveluselosteestamme (docx).

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumisyksikkö

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumisyksikön yhteisöasuminen ja tuettu asuminen on tarkoitettu päihde- ja mielenterveysongelmista toipuville, jotka ovat asunnottomia tai vaarassa menettää asuntonsa asumishäiriöiden vuoksi.

Jos tarvitset tukea asumisessa, päihteidenkäytön hallinnassa, itsenäisen asumisen ja arjenhallinnan taidoissa, varaa aika asukashaastattelua varten. Tuetun asumisen tavoitteena on itsenäinen ja häiriötön asuminen. Sinulle tehdään yksilöllinen palvelusuunnitelma tarvittavista tukitoimista.