Veteraanikuntoutus

Nokian kaupungissa rintamaveteraanien avokuntoutus järjestetään joko kotikäynteinä tai fysikaalisessa hoitolaitoksessa. Tarvittaessa laitoskuntoutus on myös mahdollista. Laitoskuntoutuksen pituus määräytyy veteraanin tarpeen mukaan.
Kuntoutusta voi hakea läpi vuoden.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Rintamaveteraanit ovat oikeutettuja kuntoutukseen. Rintamaveteraaneja ovat henkilöt, jotka ovat osallistuneet Suomen vuosien 1939-1945 sotiin ja joille on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Kuntoutusetuus ei koske kriisinhallintatehtäviin ulkomailla osallistuneita henkilöitä.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Kuntoutuksen matkakulut maksaa Kela.