Toimintaterapia

Korona-pandemian vaikutus lasten toimintaterapiaan: Yksilöasiakkaiden vastaanotto poliklinikalla jatkuu normaalisti lukuun ottamatta riskiryhmään kuuluvia asiakkaita. Jos kuulut riskiryhmään, soita lasten toimintaterapeutille ja keskustele toimintaterapian toteutuksen vaihtoehdoista.

Lasten toimintaterapiaan tarvitaan suositus varhaiskasvatuksen tai lastenneuvolan työntekijältä. Aikuisten toimintaterapiaa voit saada terveyskeskussairaalan osastolla osastonlääkärin lähetteellä.

Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapeutin palveluita voit saada alle kouluikäiselle lapsellesi.

Lasten toimintaterapiassa tavoitteena on tukea

  • lapsen kokonaiskehitystä
  • omatoimisuutta ja itsetunnon vahvistumista
  • motoriikan ja hahmottamisen valmiuksia.

Lasten toimintaterapiaa toteutetaan kiinteässä yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.

Aikuisten toimintaterapia

Aikuisten toimintaterapeutin palveluita voit saada terveyskeskussairaalan osastojakson aikana. Toimintaterapiaa voit saada esimerkiksi päivittäisen toimintojen – kuten pukeminen, peseminen tai ruokailu – harjoittamiseen.