Lääkinnällinen kuntoutus

Jos olet pitkäaikaissairas tai vammainen, jonka kuntoutustarve jatkuu pitkään, voit saada lääkinnällistä kuntoutusta. Päätöksen pitkäaikaissairaan tai vammaisen asiakkaan lääkinnällisestä kuntoutuksesta tekee joko lasten tai aikuisasiakkaiden kuntoutustyöryhmä. Suosituksen kuntoutustyöryhmälle voi tehdä joko lääkäri tai muu terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattihenkilö.

Voit saada lääkinnällisenä kuntoutuksena erilaisia toimintakykyäsi parantavia terapioita, kuten

  • fysio-, toiminta- tai puheterapiaa
  • neuropsykologista kuntoutusta.

Lääkinnällisen kuntoutuksen terapioita toteutetaan joko omana toimintana Nokian terveyskeskuksessa tai ostopalveluna palvelusetelillä.

Lääkinnällistä kuntoutusta myöntävät myös muut tahot kuten kela tai vakuutusyhtiöt.

Kuntoutussuunnitelma

Jos sinulle on tehty kuntoutussuunnitelma muualla kuin omassa kunnassa, voit toimittaa sen alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Lasten kuntoutusuunnitelman voit toimittaa perhekeskuksen toimistotyöntekijälle (pois lukien lasten fysioterapia):

Lasten lääkinnällinen kuntoutustyöryhmä/toimisto
Nokianvaltatie 25 F 1
37100 Nokia

Aikuisten kuntoutussuunnitelman ja lasten fysioterapian kuntoutussuunnitelman voit toimittaa kuntoutuspalveluiden osastonhoitajalle:

Aikuisten lääkinnällinen kuntoutustyöryhmä / osastonhoitaja
Maununkatu 10 A
37100 Nokia