Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Huomioithan, että täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käsittely kunnassa edellyttää voimassaolevaa Kelan perustoimeentulotukipäätöstä. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea tarvittaessa toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Kelan perustoimeentulotuki tulee hakea ennen kuin kunnasta haetaan täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Toimi näin

Kelan tekemän perustoimeentulotukipäätöksen jälkeen täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voit hakea suoraan Nokian kaupungin työikäisten sosiaalipalveluista tai Kelan perustoimeentulotukihakemuksen yhteydessä.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Sosiaalitoimisto

Sosiaalitoimisto Harjukatu 21 37100 NOKIA Virastotalon 1. kerroksessa sijaitseva perusturvakeskuksen asiakaspalvelupiste on avoinna klo 9-11 sekä 12-15.

Osoitteet

Harjukatu 21
37100 Nokia

Palveluajat

Aukioloajat (Virastotalon ovet avoinna klo 9-15)
Maanantai-Perjantai:  09:00-11:00, 12:00-15:00

Sähköinen asiointi

Sähköisessä asiointipalvelussa voi hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Sähköiseen asiointipalveluun eli Omapalveluun kirjaudutaan henkilökohtaisella pankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella.

Sähköisessä asiointipalvelussa voit

  • hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.
  • lähettää hakemuksessa tarvittavat liitteet.
  • vastata lisäselvityspyyntöön.
  • tehdä hakemuksen toisen puolesta, mikäli työikäisten sosiaalipalveluun on toimitettu puolesta-asioinnin valtakirja
  • seurata hakemuksen käsittelyn etenemistä ja nähdä maksutietoja.
  • saada tiedoksi päätöksen.
  • antaa luvan sähköisen asiointipalvelun eli Omapalvelun käytölle, jolloin sinulle voidaan lähettää päätös ja mahdollinen lisäselvityspyyntö sähköisesti.

Huomioithan ensimmäistä kertaa OmaPalvelua käytettäessä, että henkilö- ja yhteystietosi ovat oikein ja asiointikanavaksi on valittu OmaPalvelu, mikäli haluat päätöksen sähköisesti.

Palvelu toimii seuraavilla selaimilla: Internet Explorer 11 tai uudempi, Firefox 3.5 tai uudempi, Safari ja Chrome (uusimmat versiot), Opera 10.5 tai uudempi.

Hakemuksen yhteydessä voit toimittaa tarvittavat liitteet joko pdf-, jpg- tai jpeg-muodossa. Liite voi siis olla myös kameralla otettu kuva asiakirjasta. Yhden liitteen maksimikoko on 2.0 Mt. Liitteitä voi lähettää jälkikäteen sähköisesti samaan hakemukseen tai postin välityksellä. Käytä sivun alalaidassa olevaa saatekirjettä.

Sähköisillä hakemuksilla on ohjepainikkeita (kysymysmerkki-kuva), joita klikkaamalla saa asiakohtaisia täyttöohjeita. Oranssi nuoli tarkoittaa pakollista tietoa.

Jos palvelua käytetään julkisessa tilassa olevalta koneelta, täytyy palvelusta ulos kirjautumisen jälkeen tyhjentää selaimen välimuisti ja sivuhistoria sekä sulkea selain. Lisäksi tulee poistaa mahdolliset tietokoneen kovalevylle tallennetut liitetiedostot.

 

Hautausavustus

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tukimuoto. Hautausavustusta voidaan hakea, jos vainajalla ei ole varoja tai omaisuutta eikä korvausta voida muulta taholta saada. Jos vainajan varat eivät kata välttämättömiä hautajaiskuluja, voit hakea täydentävää toimeentulotukea. Jos vainaja oli naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, on myös lesken tulot ja varat otettava huomioon. Hautajais- ja perunkirjoituskulujen katsotaan olevan etusijalla muihin velkoihin nähden. Hautauskulujen maksuun on ensi sijassa käytettävä perukirjaan merkittyjä varoja (myös niitä varoja, jotka aiotaan myydä/realisoitavissa oleva varallisuus). Kuolinpesän varoja voidaan käyttää muiden laskujen maksuun, kun hautauskulut on maksettu. (Laki toimeentulotuesta, 1 §).

Hautausavustusta voidaan myöntää tarpeellisiin hautauskuluihin, mukaan lukien hautaustoimiston ja seurakunnan laskut, kun kuolinpesä on varaton. Kohtuullisina hautaustoimiston kuluina pidetään enintään 750 euroa ja välttämättömät seurakunnan hautauspalvelukulut.

Muun muassa perunkirjoituksesta, muistotilaisuudesta, lehti-ilmoituksista, hautakivestä ja vainajan kuljettamisesta toiselle paikkakunnalle aiheutuneet kulut eivät ole sellaisia menoja, jotka otetaan huomioon toimeentulotuessa. Maksamattomat laskut, jotka erääntyvät kuolemantapauksen aikaan
tai sen jälkeen, merkitään veloiksi perunkirjoituksessa.

Virheellisten tai harhaanjohtavien tietojen antaminen on rangaistava teko. Virheellisten tietojen nojalla myönnetty hautausavustus on maksettava takaisin (laki toimeentulotuesta 17 §, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 12 §).

Tarpeellisiin hautajaiskuluihin on käytettävä ensi sijassa vainajan varoja. Jos vainajan varat eivät näytä riittävän, pesänhoitajan on jätettävä vainajan elinaikana kertyneet laskut, esim. hoitomaksut, vuokrat, sähkölaskut ym. maksamatta. Mahdolliset maksamattomat laskut jäävät kuolinpesälle maksettavaksi, tai mikäli kuolinpesä on varaton, kuolinpesän veloiksi. Kuolinpesä voi perunkirjakopiolla osoittaa laskuttajille maksukyvyttömyytensä.

Perukirja
Perukirja on laadittava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta ja toimitettava Verohallinnolle viimeistään kuukausi laatimisen jälkeen. Perukirja on luettelo niistä varoista ja veloista, jotka vainajalla oli kuolinpäivänään. Perukirjaan merkittäviä varoja (myös niitä jotka aiotaan myydä) on ensi sijassa käytettävä hautajaiskulujen maksamiseen. Jos vainaja oli naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, myös lesken tulot ja varat on otettava huomioon.