Asiakasraati

Sosiaalityön asiakasraati on perustettu Nokialle syksyllä 2014 aikuissosiaalityön kehittämishankkeen (SOS II-hanke) tuella. Raadin tavoitteena on saada asiakkaat mukaan palveluiden kehittämiseen.

Asiakasraati koostuu sosiaalipalveluita tuntevista asiakkaista, joilla on halua ja intoa vaikuttaa palveluiden suunnitteluun, toteuttamiseen, kehittämiseen ja arviointiin. Tarkoituksena raadissa on keskustella, pohtia ja viedä eteenpäin yhteisesti sovittuja kehittämisideoita Nokian kaupungin perusturvakeskuksen ja verkoston työntekijöille sekä päättäville tahoille. Asiakasraatilaiset voivat myös tulla esittelemään kehittämisideoita eri tahoille ja tarjota asiakasnäkökulman palveluiden suunnitteluun myös erilaisissa työryhmissä.

Raati kokoontuu noin joka toinen kuukausi ja se työskentelee kokouskäytännön mukaisesti esityslistan ja muistioiden avulla.

Asiakasraati kokoontuu Harjukadulla, kokoushuone 301, 3 krs klo 14.15 – 15.30:

12.2.2019

12.3.2019

16.4.2019