Perusturvapalveluiden hallinto

​​​​​Perusturvapalveluiden tehtävänä on tuottaa omana tai ostopalveluina kaupungin asukkaiden tarpeiden mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toimintaa ohjaavien lakien määrittämällä tasolla. Palveluita toteutetaan valtakunnallisten ja kunnan strategisten tavoitteiden mukaan asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti sekä kokonaistaloudellisesti niin, että asiakkaan kuuleminen ja hyvä palvelu toteutuvat kaikissa tilanteissa. Palvelutuotannon painopisteinä ovat asiakkaita osallistavat, ennaltaehkäisevät, terveyttä ja hyvinvointia edistävät sekä arjessa pärjäämistä tukevat toimintamallit.

Perusturvapalveluiden organisaatio v. 2022