Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta

Tukiperheet ja   – henkilöt on tarkoitettu lapsiperheille, joilla ei ole lainkaan tai vain vähän sellaista läheisverkostoa, joka voi olla tukena lasten kasvussa sekä kehityksessä tai vanhempien voimavarat eivät tilapäisesti riitä vastaamaan lapsen tarpeisiin.

Tukihenkilöä voi hakea lapsi tai nuori, joka tarvitsee vaikean elämäntilanteensa vuoksi tuekseen perheen ulkopuolista aikuista ystävää.

Tukihenkilö on henkilökohtainen, luotettava ja turvallinen aikuinen ystävä, joka tarjoaa lapselle tukea, aikaa ja välittävää läsnäoloa. Tukihenkilö tapaa tuettavaa 2-4 kertaa kuukaudessa harrastuksen tai muun yhteisen tekemisen parissa.

Tukiperheen tarkoituksena on tuoda lapsen elämään lisää turvallisia aikuisia ja antaa lapsen vanhemmille mahdollisuuden levätä. Tukiperhe ottaa lapsen luokseen viikonlopuksi kerran kuukaudessa. Viikonloppuisin tukiperheen tärkein tehtävä on antaa lapselle aikaa ja yhdessäoloa.

Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta on vapaaehtoistoimintaa.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu perheille joilla on lapsiperheiden sosiaalipalveluiden asiakkuus.

Toimi näin

Ota yhteyttä lapsiperheiden sosiaalipalveluiden palveluohjaajaan p. 040 7799 160, omaan sosiaalityöntekijän tai Nokian kaupungin kotisivujen "Pyydä Apua " napin kautta.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton