Nuorten mielenterveyspalvelut

Nuorisotiimissä hoidetaan 13-17-vuotiaita nokialaisia nuoria, joilla on psyykkisiä ja/tai neuropsykiatrisia oireita. Nuorten mielenterveyspalvelut ovat osa lasten ja nuorten psykososiaalisia palveluita. Tiimiin kuuluu psykiatrinen sairaanhoitaja, kaksi psykologia, sosiaalityöntekijä ja nuorisopsykiatri.

Palvelut ovat maksuttomia nokialaisille.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Toimi näin

Milloin nuorisotiimiin?

Nuorisotiimiin ohjataan, kun nuoren psyykkisen pahoinvoinnin oireet haittaavat nuoren elämää ja arkea, eivätkä ole tilapäisiä tai ohimeneviä eivätkä muut palvelut ole riittäviä oireilun helpottumiseksi.

Miten asiakkaaksi hakeudutaan?

Nuorisotiimiin hakeudutaan viranomaislähetteellä (esim. koulukuraattorin, - psykologin, -terveydenhoitajan, sosiaalityöntekijän tai lääkärin lähettämänä).

Mitä palvelut ovat?

Hoito alkaa nuoren kokonaistilanteen ja hoidon tarpeen arviolla.
Hoidollinen tutkimusjakso sisältää ensikäynnin yhdessä nuoren ja huoltajien kanssa. Tämän jälkeen sovitaan yleensä nuoren 1-5 yksilökäyntiä, huoltajien erillinen tapaaminen sekä arviojakson palaute yhteisessä neuvottelussa. Arvio/hoito toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä yhdessä nuorta tukevien verkostojen kanssa. Perheenjäsenten ja tukiverkoston mukanaolo auttaa hoidon onnistumista.
Hoitojaksot ovat määräaikaisia. Nämä laaditaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti ja kuntoutus voi pitää sisällään yksilöllisiä terapeuttisia keskustelukäyntejä, psykologin tutkimukset, neuropsykiatrista diagnostiikkaa, kuntoutuksen koordinaatiotyötä, hoidollisia ryhmiä, lääkehoitoa sekä vanhempien ja huoltajien tukikäyntejä nuoren tilanteeseen liittyen.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Nuorisotiimin puhelin

Vastaa nuorisotiimin ajanvarauskysymyksissä, aikojen siirtämisissä, asiakkuuden etenemisestä tai lähetteen etenemiseen liittyvissä kysymyksissä. Tähän numeroon voi myös jättää yhteydenottopyynnön nuorisotiimin työntekijöille.

Puhelinnumerot

Palveluajat

Maanantai-Perjantai:  08:00-11:00, 12:00-14:00

Odotustila sijaitsee Maununkadulla samassa tilassa kuin fysioterapian odotusaula.

Osoitteet

Maununkatu 10 A
37100 Nokia