Nuorten mielenterveyspalvelut

Nuorisotiimin puoleen voit kääntyä, mikäli tarvitset tukea nuoren psyykkisiin vaikeuksiin, elämänkriiseihin, kasvatuksellisiin kysymyksiin, kasvun ja kehityksen pulmiin, ristiriitoihin sosiaalisissa suhteissa tai vanhemmuuden haasteisiin. Nuorisotiimissä työskennellään yksilö-, pari-, perhe- ja verkostotasolla. Työmuotoja ovat muun muassa ohjaus ja neuvonta, terapeuttiset keskustelu- ja tukikäynnit sekä psykologiset tutkimukset. Perheenjäsenten ja tukiverkoston mukana olo auttaa hoidon onnistumista. Työskentely alkaa nuoren ja perheen tilanteen selvittelyllä sekä hoidon ja tuen tarpeen arvioinnilla. Palveluita saat virka-aikaan. Erillistä lähetettä ei tarvita, voit olla suoraan yhteydessä nuorisotiimin työntekijöihin puhelinajalla.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

13 – 17-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen.

Toimi näin

Ohjaus- ja neuvontanumero palvelee asiakkaita ja viranomaisia jokaisena arkipäivänä klo 10-12.
Numerosta voi tiedustella asiakkuuden etenemistä tai muuta lähetteeseen liittyvää, voi ilmoittautua asiakkuuteen, voi kysyä palveluohjausta tai muuta ohjausta tai neuvontaa perheen tilanteeseen liittyen. Tähän numeroon voi myös jättää soittopyyntöjä työntekijöille.
Ajanvarauskysymyksissä tai aikojen siirtämisissä auttaa edelleen toimiston numero, joka vastaa arkisin klo 8-11.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Perhekeskus pitää sisällään neuvolaikäisten psykologipalvelut, lasten ja nuorten puheterapiapalvelut sekä perheneuvolan ja nuorisotiimin palvelut.

Osoitteet

Maununkatu 10 A
37100 Nokia