Lapsen elatus

ELATUSAPU

Lapsen elatuksesta annetun lain mukaan molemmat vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Erotilanteessa se vanhempi, jonka luona lapsi ei asu, maksaa osuutensa elatusapuna, rahasuorituksena tilille, johon lapsen kanssa asuvalla vanhemmalla on käyttöoikeus. Elatusapu on tarkoitettu lapsen tarpeisiin. Lain mukaan lapsella on oikeus riittävään elatukseen, joka käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset. Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon heidän ikänsä, työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä muu elatusvastuu.

Elatusavun määrästä ei ole lakitasoisia säädöksiä. Viime aikoina elatusavun laskemiseen on usein sovellettu kolmiportaista mallia:

1. vaiheessa arvioidaan lapsen tarve, joka otetaan laskennalliseksi lähtökohdaksi.
2. vaiheessa otetaan huomioon vähentävinä tekijöinä perhepoliittiset etuudet (lapsilisä) ja lapsen oma elatuskyky.
3. vaiheessa vertaillaan molempien vanhempien nettotuloja vähennettynä hyväksytyillä menoilla ja arvioidaan kummallekin koituva elatusvastuusuhde, joka ei välttämättä ole yhtä suuri, koska vanhempien tulot ja varallisuus voivat olla hyvin eritasoiset. Lopuksi tarkistetaan elatusvelvollisen maksukyky, niin että hänelle jää välttämättömien menojen vähentämisen jälkeen riittävästi varoja elinkustannuksiinsa.

Mikäli elatusavusta tehdään nollasopimus tai muutoin alle elatustuen jäävä sopimus elatusvelvollisen puutteellisen elatuskyvyn perusteella, tulee siitä olla maininta sopimuksessa. Tällöin lähihuoltajalla on oikeus saada puuttuva osa ns. ei-korvattavana elatustukena.

Elatusapujen indeksikorotus 1.1.2022 alkaen on 3,13 % koskien kaikkia elatussopimuksia

Elatusapu on sidottu elinkustannusindeksiin. Elatusapu tarkistetaan vuosittain indeksillä. Indeksikorotus on lakisääteinen korotus, joka elatusvelvollisen vanhemman tulee lähtökohtaisesti itse huomioida elatusapua maksaessaan. Korotus tulee voimaan kalenterivuoden alusta.

Täysimääräinen elatusapu 1.1.2022 lukien on 172,59 €/kk.

 

Varallisuusselvitys elatussopimusta varten

TOIMI NÄIN

Elatuskyvyn selvittämiseksi ja elatussopimuksen aikaansaamiseksi ajan voi varata lastenvalvojalle puhelimitse. Myös sähköpostiin voi jättää soittopyynnön ajanvaraukseen liittyen.

Sosiaalitoimiston osoite ja aukioloajat.

Osoitteet

Harjukatu 21
37100 NOKIA
Virastotalon 1. kerroksessa sijaitseva perusturvakeskuksen asiakaspalvelupiste on avoinna klo 9-11 sekä 12 -15, puhelinpäivystys toimii klo 8-15.30 puh. +358 35652 1522

Palveluajat

Aukioloajat (Virastotalon ovet avoinna klo 9-15)
Maanantai-Perjantai 08:00-16:00