Lapsen asuminen ja huoltajuus

LAPSEN ASUMINEN JA HUOLTO

Vanhempien erotessa on tarkoituksenmukaista virallistaa lapsen asuminen sekä huoltajuus ja tapaamiskäytäntö lastenvalvojan luona tehtävällä huolto- ja tapaamissopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä. Lapsen huolto voidaan uskoa molemmille vanhemmille yhteisesti tai yksin toiselle vanhemmalle. Lapsen tulee asua, eli olla kirjoilla, toisen vanhempansa luona, kun vanhemmat eivät asu yhdessä. Vanhemmat siis sopivat kumman vanhemman luokse lapsi jää asumaan.
Huolto ja huoltajuus tarkoittavat nimenomaan vastuuta ja päätäntävaltaa lapsen henkilökohtaisissa asioissa. Sen sijaan elatusvelvollisuus ja tapaamis- ja luonapito-oikeudet ratkeavat eri sääntöjen mukaan. Lapsen oikeus tavata muualla asuvaa vanhempaansa ei ole sidoksissa siihen, onko vanhempi huoltaja vai ei.

Yhteishuollossa vanhemmat vastaavat yhdessä lapsen kasvatuksesta ja hoidosta ja tekevät yhdessä niitä koskevat päätökset. Yhteishuollossa molemmilla vanhemmilla on oikeus saada lasta koskevia tietoja viranomaisilta (mm. päivähoito, koulu, terveydenhoito). Yhteishuolto ei poista lapsilisän yksinhuoltajakorotusta eikä vaikuta elatusmaksun määrään.

Yhteishuolto onnistuu parhaiten silloin, kun vanhemmat kykenevät keskenään ratkaisemaan lapseen liittyviä asioita ja heidän välillään vallitsee kohtuullinen yhteisymmärrys lapsen tilanteesta ja tarpeista.

Yksinhuolto puolestaan tarkoittaa sitä, että lapsen huolto voidaan uskoa vain toiselle vanhemmalle, vaikka molemmat ovat soveliaita huoltajaksi. Vanhemmat voivat sopia keskenään, tuleeko lapsen huoltajaksi isä vai äiti. Vaihtoehtoisesti tuomioistuin voi päättää yksinhuollosta.

LAPSEN TAPAAMISOIKEUS

Laki turvaa lapselle oikeuden pitää, vanhempien erosta huolimatta, yhteyttä molempiin vanhempiinsa, ja säilyttää suhteet kumpaankin. Sisällöllisesti tapaamissopimus voidaan muotoilla kutakuinkin vapaasti. Yleisintä on, että lapselle vahvistetaan oikeus tavata muualla asuvaa vanhempaansa säännöllisesti. Usein vahvistetaan myös juhlapyhiä ja loma-aikoja koskevia järjestelyjä. Näiden mukaan lapsi voi viettää esim. joulun, pääsiäisen ja juhannuksen vuorovuosin kummankin vanhemman luona sekä viettää hänen kanssaan yksi tai kaksi pidempää ajanjaksoa tavallisesti koulujen loma-aikoina.

Tarkkaan määritelty tapaamissopimus ei ole kuitenkaan välttämätön. Lapsen ikä samoin kuin lapsen ja vanhemman suhteen laatu tai vanhempien vuorotyöt saattavat edellyttää tavanomaisesta poikkeavia järjestelyjä. Lähtökohtaisesti tärkeää on huolehtia siitä, että lapsen ja vanhemman välinen suhde jatkuu vanhempien erosta huolimatta. Oleellisinta tapaamisjärjestelyjen onnistumisessa on vanhempien joustavuus, kyky sovitella ja huomioida toisen vanhemman toiveita. Tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen tekeminen määräajaksi on yksi keino, jolla muuttuvia olosuhteita (mm. lapsen ikä, koulunkäynnin aloittaminen, lapsen ja vanhemman vieraantunut suhde) voidaan ottaa huomioon.

TOIMI NÄIN

Asioiden selvittämiseksi ja sopimusten aikaansaamiseksi voi varata ajan lastenvalvojalle puhelimitse. Myös sähköpostiin voi jättää soittopyynnön ajanvaraukseen liittyen.

Sosiaalitoimiston osoite ja aukioloajat.

Osoitteet

Harjukatu 21
37100 NOKIA
Virastotalon 1. kerroksessa sijaitseva perusturvakeskuksen asiakaspalvelupiste on avoinna klo 9-11 sekä 12 -15, puhelinpäivystys toimii klo 8-15.30 puh. +358 35652 1522

Palveluajat

Aukioloajat (Virastotalon ovet avoinna klo 9-15)
Maanantai-Perjantai 08:00-16:00