Isyyden selvittäminen

Isyys on mahdollista tunnustaa neuvolakäyntien yhteydessä ennen lapsen syntymää. Ennalta tunnustettu isyys on mahdollista peruuttaa kirjallisesti 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä. Epäselvissä tilanteissa tai muutoin niin halutessa isyys selvitetään ja tunnustetaan lastenvalvojan luona
lapsen syntymän jälkeen. Yhteyden voi ottaa äiti tai mies. Isyyden tunnustamisella vahvistetaan lapsen ja hänen isänsä välinen sukulaisuussuhde. Isyyden vahvistumisen jälkeen lapselle on mahdollista antaa isän sukunimi, ja isälle tulee elatusvastuu lapsesta. Lisäksi lapsi saa perintöoikeuden myös isään ja isän puoleisiin sukulaisiin. Jos isä kuolee lapsen ollessa alaikäinen, on lapsella oikeus perhe-eläkkeeseen. Äidin oikeudesta vastustaa lapsen isän selvittämistä on luovuttu 2016 alkaen. Tällä pyritään edistämään lapsen oikeutta tietää molemman biologiset vanhempansa. Äidin sijaan päätöksen isyyden selvittämisen keskeyttämisestä voi rajatuissa tilanteissa tehdä lastenvalvoja.

Toimi näin

Ota yhteyttä äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajaan puhelimitse. Lastenvalvojalle voit varata ajan puhelimitse tai lähettää ajanvarauspyynnön sähköpostilla.

Sosiaalitoimiston osoite ja aukioloajat.

Osoitteet

Harjukatu 21
37100 NOKIA
Virastotalon 1. kerroksessa sijaitseva perusturvakeskuksen asiakaspalvelupiste on avoinna klo 9-11 sekä 12 -15, puhelinpäivystys toimii klo 8-15.30

Palveluajat

Aukioloajat (Virastotalon ovet avoinna klo 9-15)
Maanantai-Perjantai 08:00-16:00

Puhelinnumerot