Perheoikeudelliset palvelut

Kaikista perheoikeudellisista asioista laadittavien sopimusten (asuminen-, huolto-, tapaaminen- ja elatussopimus) aikaansaamiseksi ajan voi varata lastenvalvojalle puhelimitse. Myös sähköpostiin voi jättää soittopyynnön ajanvaraukseen liittyen.

YLEISTÄ

Vanhempien erossa lapsen kannalta keskeistä on se, miten lapsen suhde molempiin vanhempiin voi jatkua ja miten vanhemmat toteuttavat yhteistä jaettua vanhemmuutta. Eron pitäisi olla vanhempien välinen – ei lapsen ja vanhemman välinen. Lapsen turvallisuuden tunnetta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukee tieto arjen jatkumisesta vanhempien erosta huolimatta ja tieto siitä, miten hän voi pitää yhteyttä vanhempaan, jonka luona ei asu.

Erotilanteessa vanhempien tulee päättää lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisiin ja elatukseen liittyvistä asioista. Kaikista näistä asioista voidaan tehdä sopimus lastenvalvojan luona. Vanhemmat määrittelevät keskenään sopimusten sisällön ja lastenvalvoja kirjaa sopimukset määrämuotoon sekä vahvistaa sopimukset, mikäli ne ovat lapsen edun mukaisia.

Mikäli vanhemmat eivät keskenään pääse yksimielisyyteen lapsen/lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisiin ja elatukseen liittyvistä asioista, tulee asia saattaa käräjäoikeuden päätettäväksi ns. riita-asiana.

 

TOIMI NÄIN

Asioiden selvittämiseksi ja sopimusten aikaansaamiseksi voi varata lastenvalvojalle puhelimitse. Myös sähköpostiin voi jättää soittopyynnön ajanvaraukseen liittyen.

Sosiaalitoimiston osoite ja aukioloajat.

Osoitteet

Harjukatu 21
37100 NOKIA
Virastotalon 1. kerroksessa sijaitseva perusturvakeskuksen asiakaspalvelupiste on avoinna klo 9-11 sekä 12 -15, puhelinpäivystys toimii klo 9-15 puh. +358 35652 1522

Palveluajat

Aukioloajat (Virastotalon ovet avoinna klo 9-15)
Maanantai-Perjantai 08:00-16:00