Lapsiperheiden kotipalvelu

Perheellänne on mahdollista saada lapsiperheiden kotipalvelua, kun tarvitsette tukea arjenhallintaan ja lastenhoitoon liittyen. Tavoite on tukea perhettänne ja ohjata teitä selviytymään omatoimisesti arjessa. Tämä tapahtuu vahvistamalla perheenne omia voimavaroja, arjen taitoja ja ohjaamalla teitä vanhempia lasten ja kodinhoidossa.
Lapsiperheiden kotipalvelua voitte saada kunnan itse tuottamana palveluna tai palvelusetelillä. Me lapsiperheiden sosiaalipalveluista pyrimme yhdessä perheenne kanssa löytämään juuri teille sopivan palvelumuoto. Kotipalvelun apu ja tuki on määräaikaista.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Perheellänne on mahdollista saada lapsiperheiden kotipalvelua kuormittavan perhetilanteen, sairauden, synnytyksen, vamman, vanhempien alentuneen toimintakyvyn, tai muun erityisen syyn perusteella.

Toimi näin

Lapsiperheiden kotipalvelusta voit saada lisätietoa ja tehdä tilauksen soittamalla perhetyön ohjaajalle.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään tilapäisenä tai säännöllisenä palveluna. Tilapäistä kotipalvelua voidaan myöntää enintään 2 kk kerrallaan, tuen tarpeen ollessa konkreettista ja lyhytkestoista. Tilapäisestä palvelusta peritään käynnin pituuden perusteella määräytyvä käyntimaksu. Säännöllisessä kotipalvelussa maksu määräytyy perheenjäsenten lukumäärän, perheen bruttotulojen ja palvelun tarpeen perusteella.

Tuloselvityksen perusteella palvelua voidaan myöntää maksuttomana.