Koulukuraattorit ja koulupsykologit

Koulukuraattorit ja koulupsykologit tukevat oppilaita erilaisissa kasvun ja kehityksen vaiheissa edistäen kaikkien oppilaiden hyvinvointia. Voit olla yhteydessä koulukuraattoreihin ja koulupsykologeihin sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvointiin ja koulunkäynnin tukemiseen liittyvissä asioissa.

Koulukuraattorit ja koulupsykologit tekevät myös ennaltaehkäisevää työtä kouluyhteisössä kunkin oppilaitoksen erityispiirteet ja tarpeet huomioiden. Työhön kuuluu myös yhteistyö eri viranomaisten kanssa. Koulukuraattori- ja psykologipalveluita on saatavilla Nokialla kaikissa esiopetusryhmissä, ala- ja yläkouluilla sekä toisen asteen oppilaitoksissa.

Työntekijät tarjoavat esimerkiksi ohjausta ja konsultaatiota, tukikeskusteluja ja ryhmämuotoista tukea kasvatukseen, kehitykseen ja mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Lisäksi koulupsykologi tekee oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä sekä tunne-elämään liittyvien asioiden kartoitusta. Asiakkuus perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen. Alaikäinen oppilas voi saada palveluja myös huoltajan tietämättä ja huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä palveluita.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Jokaisella oppilaalla tai hänen huoltajallaan on oikeus käyttää koulukuraattorin ja koulupsykologin palveluita hyvinvoinnin edistämiseksi. Työntekijät arvioivat tuen tarpeen ja sen kiireellisyyden yhteistyössä opiskelijan ja tarvittaessa hänen huoltajansa kanssa.

Toimi näin

Jokaiselle esiopetusryhmälle tai koululle/oppilaitokselle on nimetty oma koulupsykologi/koulukuraattori, joiden yhteystiedot löydät yksiköiden kotisivuilta. Voit olla yhteydessä koulupsykologiin tai koulukuraattoriin psyykkisen hyvinvointiin ja koulunkäynnin tukemiseen liittyvissä asioissa. Saat yhteyden työntekijöihin puhelimitse, sähköpostilla tai koulujen Wilma-ohjelman kautta. Ottaessasi yhteyttä työntekijä keskustelee tilanteesta ja sopii jatkosuunnitelmasta kanssasi. Mikäli yhteydenottajana toimii muu kuin opiskelija itse, esimerkiksi opettaja, tarvitaan asiakkuuden aloittamiseen opiskelijan ja/tai hänen huoltajansa suostumus. Erillistä lähetettä ei tarvita.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Yhteydenotot puhelimitse, Wilman kautta tai sähköpostilla.

Koulu
Koulukuraattori
Koulupsykologi
Koulusosionomi
Alhoniityn koulu
Sanna Jutila (1.-5.lk)
 ja KEO (1.-9.lk)
Meri Värri
Jenna Tiusanen (6.lk)
Emäkosken koulu
Sari Arosarka
Meri Värri
Harjuniityn koulu
Hanna Kiuru
Elli Ikola
Kankaantaan koulu
Sanna Jutila (1.-5.lk)
Kaisa Juuti (6.lk)
Hannele Rusanen
Koskenmäen koulu
Maiju Kunnas (1.-5.lk)
Sari Arosarka (6.lk)
Eeva Kettunen
Jenna Tiusanen (1.-5.lk)
Linnavuoren koulu
Hanna Kiuru
Elli Ikola
Myllyhaan koulu
Sanna Jutila (1.-5.lk)
Meri Värri
Jenna Tiusanen (6.lk)
Nokian koulu
Maiju Kunnas (1.-5.lk)
Sari Arosarka (6.lk)
Eeva Kettunen
Nokianvirran koulu
Kaisa Juuti
Hannele Rusanen
Rajasalmen koulu
Sanna Jutila
Meri Värri
Siuron koulu
Hanna Kiuru
Elli Ikola
Taivalkunnan koulu
Sari Arosarka
Eeva Kettunen
Tervasuon koulu
Maiju Kunnas
Eeva Kettunen
Vahalahden koulu
Maiju Kunnas (1.-5.lk)
Sari Arosarka (6.lk)
Eeva Kettunen
Tottijärven koulu
Maiju Kunnas (1.-5.lk)
Sari Arosarka (6.lk)
Eeva Kettunen
Viholan koulu
Maiju Kunnas (1.-5.lk)
Sari Arosarka (6.lk)
Eeva Kettunen
Jenna Tiusanen (1.-5.lk)
2. aste
Nokian lukio
Johanna Heikkinen
Jenni Viitanen
Tredun Nokian toimipisteet
Johanna Heikkinen
Jenni Viitanen