Koulukuraattorit ja koulupsykologit

Koulukuraattoripalveluita on saatavilla Nokialla kaikissa esiopetusryhmissä, ala- ja yläkouluilla sekä toisen asteen oppilaitoksissa. Koulukuraattori tukee oppilaita erilaisissa kasvun ja kehityksen vaiheissa, tukee vanhempia kasvatustyössä, etsii ratkaisuja ongelmatilanteisiin yhdessä oppilaan, huoltajien sekä muiden toimijoiden kanssa. Koulukuraattori tekee myös ennaltaehkäisevää työtä kouluyhteisössä kunkin oppilaitoksen erityispiirteet ja tarpeet huomioiden. Työhön kuuluu myös yhteistyö eri viranomaisten kanssa.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Jokaisella oppilaalla tai hänen huoltajallaan on oikeus käyttää koulukuraattoripalveluita. Koulukuraattorit työskentelevät kouluilla ja tarvittaessa esikouluryhmissä. Oppilas itse tai huoltajat voivat ottaa yhteyttä koulunsa kuraattoriin. Asiakkaaksi voi ohjautua myös opettajan tai esimerkiksi kouluterveydenhuollon kautta.

Toimi näin

Saat yhteyden koulukuraattoriin puhelimitse, sähköpostilla tai koulujen Wilma-ohjelman kautta. Yhteystiedot löytyvät koulujen ja esiopetusryhmien nettisivuilta. Voit tulla koulukuraattorille koulupäivän aikana myös ilman ajanvarausta.

Koulupsykologin tärkein tehtävä on kaikkien opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen yhteisöllisin ja ennaltaehkäisevin keinoin. Voit olla koulupsykologiin psyykkisen hyvinvointiin ja koulunkäynnin tukemiseen liittyvisä asioissa. Koulupsykologi tarjoaa esimerkiksi ohjausta ja konsultaatiota, tukikeskusteluja ja ryhmämuoitoista tukea kasvatukseen, kehitykseen ja mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Lisäksi koulupsykologi tekee oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä sekä tunne-elämään liittyvien asioiden kartoitusta. Koulupsykologin asiakkuus perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen. Alaikäinen oppilas voi saada koulupsykologin palveluja myös huoltajan tietämättä ja huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä koulupsykologin palveluja.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Jokaisella opiskelijalla ja hänen huoltajallaan on oikeus käyttää koulupsykologipalveluita opiskelijan hyvinvoinnin edistämiseksi. Koulupsykologi arvioi tuen tarpeen ja sen kiireellisyyden yhteistyössä opiskelijan ja tarvittaessa hänen huoltajansa kanssa.

Toimi näin

Jokaiselle esiopetusryhmälle tai koululle/oppilaitokselle on nimetty oma koulupsykologi, jonka yhteystiedot löydät yksiköiden kotisivuilta. Koulupsykologipalveluita tarjotaan arkipäivisin virka-aikana. Koulupsykologiin saat yhteyden puhelimitse, sähköpostilla tai koulujen sisäisen viestijärjestelmän (esim. Wilma-ohjelman) kautta. Ottaessasi yhteyttä koulupsykologi keskustelee tilanteesta ja sopii jatkosuunnitelmasta kanssasi. Mikäli yhteydenottajana toimii muu kuin opiskelija itse, esimerkiksi opettaja, tarvitaan asiakkuuden aloittamiseen opiskelijan ja/tai hänen huoltajansa suostumus. Koulupsykologille ei tarvitse erillistä lähetettä.

Koulukuraattorin chat-palvelu on käytettävissäsi to kello 15-16. Voit ottaa yhteyttä anonyymisti mikäli oma, kaverisi tai lapsesi hyvinvointi mietityttää.

 

Yhteydenotot puhelimitse, Wilman kautta tai sähköpostilla.

Koulu Koulukuraattori Koulupsykologi
Alhoniityn koulu Maiju Kunnas Veera Louhisuo
Emäkosken koulu Sari Arosarka Jenni Saranpää
Harjuniityn koulu Hanna Kiuru Katri Soini
Kankaantaan koulu Kaisa Juuti Veera Louhisuo
Koskenmäen koulu Sari Arosarka Sari Moilanen
Linnavuoren koulu Hanna Kiuru Katri Soini
Myllyhaan koulu Hanna Kiuru Veera Louhisuo
Nokian koulu Maiju Kunnas Sari Moilanen
Nokianvirran koulu Kaisa Juuti Jenni Saranpää
Siuron koulu Hanna Kiuru Katri Soini
Taivalkunnan koulu Maiju Kunnas Sari Moilanen
Tervasuon koulu Sari Arosarka Sari Moilanen
Tottijärven koulu

(Vahalahden yksikkö)

Maiju Kunnas Sari Moilanen
Tottijärven koulu Maiju Kunnas Sari Moilanen
Viholan koulu Maiju Kunnas Sari Moilanen
Nokian lukio Salla-Maria Lehtinen Eeva Yli-Peltola
Tredun Nokian toimipiste Salla-Maria Lehtinen Eeva Yli-Peltola