Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitaja vastaa oppilaiden terveyden edistämisestä. Tähän kuuluu yksilölliset terveystarkastukset sekä moniammatillinen yhteistyö muun oppilashuollon kanssa. Terveydenhoitaja neuvoo ja ohjaa matalalla kynnyksellä monenlaisissa lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa.
Terveydenhoitajien yhteystiedot löydät erillisen linkin takaa sivun vasemmasta laidasta.

Määräaikaiset terveystarkastukset ja terveysneuvonta

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista alakoululla 1. ja 5. luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajassa terveystarkastuksessa kouluterveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat yhdessä oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi aina myös koko perheen hyvinvointia ja vanhemmat kutsutaan mukaan. Terveystarkastukseen sisältyy aina yksilöllinen terveysneuvonta.

Yläkoululaisten tarkastukset

Yläkoulun terveydenhoitaja kutsuu oppilaan terveystarkastukseen joka vuosi. Laaja terveystarkastus tehdään 8.luokalla. Tarkastukseen kuuluu sekä terveydenhoitajan että lääkärin tarkastus. Vanhemmat kutsutaan mukaan ensisijaisesti lääkärintarkastukseen.

Kun lapsi sairastuu

Mikäli lapsella on jokin akuutti vaiva tai tarvitset sairauden vuoksi lapsellesi lääkäriajan, ota yhteyttä terveyskeskukseen. Myös pienet sairaanhoidolliset toimenpiteet (kuten tikkien poistot) sekä hoitotodistus työnantajalle sairaan lapsen hoidosta hoituu terveyskeskuksen kautta. Yhteystiedot terveyskeskuksen ajanvaraukseen löydät täältä.