Koronaviruksen vaikutukset sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaan

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaan joudutaan tekemään muutoksia koronavirukseen varautumisen vuoksi.

Päivitetty 8.4. klo 15:15

Vastaanottotoiminta Vihnusasemalla

 • Kiireettömiä vastaanottoaikoja joudutaan siirtämään. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle.
 • Aiemmin sovittuja puhelinaikoja joudutaan peruuttamaan, eikä peruuntumisesta välttämättä ehditä ilmoittamaan asiakkaille. Puhelinsoitot pyritään siirtämään myöhempään ajankohtaan.
 • Ensiapu- ja kiirevastaanottotoimintaan suunnitellaan muutoksia, jotta koronavirustartunnasta epäiltyjä tai infektio-oireisia potilaita voidaan hoitaa erillään muista potilaista.

Suun terveydenhuolto

 • Kiireettömiä, aiemmin varattuja aikoja siirretään ja keskitytään kiireelliseen hoitoon 18.3. alkaen ja vähintään 13.5. saakka. Aikojen siirtäminen koskee myös oikomishoitoa.
 • Suun terveydenhuolto pyrkii ilmoittamaan ajan siirtämisestä soittamalla, mutta koronavirustilanteen vuoksi kaikkiin asiakkaisiin ei valitettavasti ehditä olemaan yhteydessä.
 • Aikoja kiireelliseen hoitoon annetaan puhelimessa tehtävän hoidon tarpeen arvioon perustuen, jolloin määritetään myös hammashoitola, jossa hoitoa annetaan.
 • Kiireellinen hoito arkipäivisin klo 8-15 toteutetaan Kauppakadun ja Koskenmäen hammashoitoloissa.

Terveyskeskussairaala

 • Terveyskeskussairaalassa (Nokian ja Lempäälän yksiköt) on 13.3. alkaen vierailukielto.
 • Vierailut saattohoitovaiheessa olevien asiakkaiden luona järjestetään aina ja henkilöstö on ohjeistettu erikseen näitä tilanteita varten.

Ikäihmisten palvelut

 • Lyhytaikaishoidon yksiköt suljetaan ajalle 13.3-13.5.
 • Mahdollisia varattuja jaksoja ei voida toteuttaa eikä uusia asiakkaita vastaanottaa.
 • Tällä hetkellä lyhytaikaisessa hoidossa olevien asiakkaiden jaksot toteutetaan loppuun alkuperäisen varauksen mukaisesti.
 • Vihnuskodin ikäihmisten asumispalveluiden yksiköt on suljettu vierailijoilta koronaviruksen tartuntavaaran vuoksi. Omaisilla on mahdollisuus olla kuva- ja puheyhteydessä asukkaan kanssa Skype-yhteydellä. Keskusteluajan ja käytännön asioiden sopimiseksi voi ottaa yhteyttä suoraan asumisyksikköön. Myös whats app puhelut ovat nyt mahdollisia yksiköiden puhelimiin.
 • Vierailut saattohoitovaiheessa olevien asiakkaiden luona järjestetään aina ja henkilöstö on ohjeistettu erikseen näitä tilanteita varten.
 • Ikäihmisten päivätoimintaryhmät Vastamajalla on peruttu 17.3. alkaen.
 • Ikäihmisten lähitorit Setori ja Vihtori ovat suljettuina toistaiseksi 16.3. alkaen.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

 • Vastaanottotoiminta jatkuu normaalisti, mutta riskiryhmiin kuuluvien ja flunssaoireisten osalta vastaanottokäynnit hoidetaan joko puhelimitse tai kotikäynteinä
 • Päiväkeskus on suljettu toistaiseksi, ruoka-avun saamiseksi voit ottaa yhteyttä p. 050 3958 829
 • Lähetteetön neuvonta- ja ohjausaika torstaisin klo 9-10, jolloin kriisitilanteessa voit tulla suoraan vastaanotolle.

Kuntoutuspalvelut

 • Fysioterapian ryhmätoiminta on keskeytetty toistaiseksi. Ryhmätoiminta on keskeytetty sekä fysioterapian poliklinikalla että uimahallin terapia-altaalla.
 • Fysioterapian kuntosalin vapaavuorot on peruttu toistaiseksi.

Äitiys- ja lastenneuvola

 • Terveydenhoitajan vastaanottokäynnit järjestetään supistetusti koronavirusepidemian aikana seuraavasti: lastenneuvolassa 1-vuoden ikään saakka ja äitiysneuvolassa toistaiseksi normaali raskaudenseuranta.
 • Kiireettömiä tarkastuksia voidaan joutua siirtämään, näistä ilmoitamme asiakkaille puhelimitse.
 • Lääkärineuvoloiden osalta joudumme tekemään muutoksia aikoihin, näistä tiedotetaan asianosaisia puhelimitse.
 • Kaikki ryhmätoiminta (perhevalmennus ja ryhmäneuvolat) on toistaiseksi peruttu.

Muut perhepalvelut

 • Perhepalveluissa otetaan käyttöön työikäisten sosiaalipalveluiden ja lapsiperheiden neuvonta- ja ohjauspuhelimet.

Sosiaalityön neuvonta

 • Virastotalon sosiaalityön neuvonta on avoinna 1.4. lähtien klo 9-12. Puhelimeen vastataan klo 9-12 ja 13-15.

Vammaispalvelut

 • Hempankaaren työ- ja toimintakeskus on suljettu koronaviruksen vuoksi 18.3. alkaen toistaiseksi. Asiakkaisiin ollaan yhteydessä, kun toimintakeskuksen toiminta käynnistyy uudelleen.
 • Kehitysvammahuollon asumispalveluyksikössä on 13.3. alkaen vierailukielto.