Koronaviruksen vaikutukset koulujen ja varhaiskasvatuksen toimintaan

Päivitetty 30.7.

Lukio

  • Nokian lukion opiskelijat olivat etäopetuksessa kevätlukukauden loppuun saakka.

Perusopetus siirtyi lähiopetukseen 14.5. alkaen

  • 14.5. alkaen perusopetuksessa siirryttiin lähiopetukseen ja kaikki etäopetus päättyi. Kouluissa on tehty lukuisia järjestelyjä turvallisen koulunkäynnin mahdollistamiseksi.

 

Varhaiskasvatustoiminta päivitetty 24.8.2020

Varhaiskasvatustoiminta

  • Varhaiskasvatustoiminta jatkuu normaalin kaltaisena 10.8. alkaen. Päivän aikana lapselle taataan turvallinen kasvuympäristö, jossa lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.
  • Toimimme pienryhmissä, jolloin kontaktien määrä on mahdollisimman pieni. Kiinnitämme erityisesti huomiota käsihygieniaan, pidämme mahdollisuuksien mukaan huolta turvaväleistä ja vältämme turhaa kokoontumista. Yksikön mahdollisista poikkeuskäytännöistä tiedotetaan yksikkötasolla.
  • Tärkeää on turhien kontaktien välttäminen, eli huoltajien liikkumista päiväkodin sisällä tulee välttää. Lisäksi myös huoltajien pitää pestä kädet tullessaan / lähtiessään varhaiskasvatuksesta.
  • Varhaiskasvatuksen järjestämisessä noudatetaan kansallisia ohjeita tartuntojen välttämiseksi ja siksi on ensiarvoisen tärkeää, että varhaiskasvatukseen tullaan vain terveenä. Sekä lapset, huoltajat että henkilökunta tulevat päiväkotiin/perhepäivähoitoon vain terveenä. Mikäli tuntee vähäisiäkin sairauden oireita, tulee jäädä pois varhaiskasvatuksesta.