Koronaviruksen vaikutukset koulujen ja varhaiskasvatuksen toimintaan

Koronavirukseen varautuminen aiheuttaa muutoksia koulujen ja päiväkotien toimintaan.

Päivitetty 24.3. klo 13.46.

Lukio

 • Nokian lukion ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat siirtyvät etäopetukseen tiistaista 17.3. alkaen 13.4. asti. Näin turvataan mahdollisimman pieni opiskelijamäärä lukiolla ylioppilaskirjoitusten aikaan.

Perusopetus 18.3.-13.4.

 • Lähiopetusta annetaan ainoastaan niille 1. – 3. vuosiluokan oppilaille, joiden huoltajat eivät pysty järjestämään lapsen hoitoa kotona.
 • Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään niille lähiopetusta saaville oppilaille, jotka ovat toiminnan piirissä.
 • 4. – 9. vuosiluokkien oppilaiden opetus järjestetään etäopetuksena ja itsenäisenä opiskeluna oppilaan kotona. Opiskeluunsa tukea tarvitsevien oppilaiden osalta varmistetaan, että tukiopetusta on tarvittaessa saatavissa lähi- tai etäopetuksena.
 • Oppilaalla on mahdollisuus saada kaupungilta tietokone käyttöönsä etäopetusjakson ajaksi, mikäli oppilaalla ei ole kotona käytettävissään älylaitetta opiskeluun. Lainakoneen osalta tehdään sopimus kaupungin ICT-palveluiden kanssa.
 • Kouluruokailua tarjotaan noutoruokana 30.3. alkaen lapsille, joiden perheissä kotiruokailun järjestäminen on haastavaa. Ruokaa ei saa noutaa sairaana.

Alla oleva päivitetty 8.4. klo 12.00

Päiväkodit, perhepäivähoito ja esiopetus 18.3.-13.5.

 • Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus järjestetään tällä hetkellä mukautetusti. Monet yksiköt ovat vielä avoinna, mutta toimivat supistetusti. Osassa yksiköistä on toteutettu palvelun keskittämistä alueellisesti. Supistetussa toiminnassa pyrimme pitämään lapsiryhmät pieninä ja käytettävissä olevilla toimenpiteillä estämään pandemian leviämistä. Mukauttamistoimenpiteet vaihtelevat yksiköittäin, koska lasten määrä ja esim. erityistarpeet vaihtelevat.
 • Niiden huoltajien, jotka pystyvät järjestämään lapsen hoidon kotona, tulee näin tehdä. Nokian kaupunginhallitus on  päättänyt myöntää varhaiskasvatuksen maksuhyvityksiä ajalle 18.3. – 30.4.20. sekä ajalle 1. – 13.5.2020.
 • Varhaiskasvatuksessa voi poikkeuksellisesti huhti – ja toukokuussa muuttaa asiakasmaksun tuntimäärää vain yhdeksi – tai kahdeksi kuukaudeksi.
 • Sairasta lasta ei saa tuoda varhaiskasvatukseen.  Jos lapsella on edes lieviä flunssan oireita, hänen tulee pysyä kotona. Lapsi voi mennä takaisin varhaiskasvatukseen, kun hän on ollut oireeton yhden vuorokauden ajan.
 • Varhaiskasvatuskeskusteluja ja tiedonsiirtokeskusteluja esiopetukseen ja kouluun käydään kriisitilanteesta huolimatta. Keskusteluja pyritään mahdollisuuksien mukaan pitämään esim. videoyhteyksillä.