Koronaviruksen vaikutukset koulujen ja varhaiskasvatuksen toimintaan

Koronavirukseen varautuminen aiheuttaa muutoksia koulujen ja päiväkotien toimintaan.

Päivitetty 7.5. klo 15.50

Lukio

 • Nokian lukion opiskelijat ovat etäopetuksessa kevätlukukauden loppuun saakka.
 • Lukiolaisille on tarjottu 27.4. alkaen mahdollisuutta noutolounaaseen, mikäli ruokailun järjestäminen on osoittautunut perheessä haastavaksi.

Perusopetus siirtyy lähiopetukseen 14.5. alkaen

 • Perusopetuksen oppilaat ovat pääsääntöisesti etäopetuksessa 13.5. saakka.
 • Lähiopetusta annetaan  13.5. saakka ainoastaan niille 1. – 3. vuosiluokan oppilaille, joiden huoltajat eivät pysty järjestämään lapsen hoitoa kotona.
 • Kouluruokailua on tarjottu noutoruokana 30.3. alkaen lapsille, joiden perheissä kotiruokailun järjestäminen on haastavaa. Ruokaa ei saa noutaa sairaana.
 • 14.5. alkaen perusopetuksessa siirrytään lähiopetukseen ja kaikki etäopetus päättyy. Kouluissa tehdään lukuisia järjestelyjä turvallisen koulunkäynnin mahdollistamiseksi.
 • Lue lisää tiedotteesta: Peruskouluihin palataan erityisin turvallisuusjärjestelyin 14.5. alkaen, lukio-opiskelu jatkuu etänä

Varhaiskasvatustoiminta palaa normaaliksi 14.5. alkaen

 • Valtioneuvoston suositus pitää varhaiskasvatusikäiset lapset kotona päättyy 13.5. Torstaista 14.5. alkaen siirrytään normaaliolojen lainsäädännön mukaiseen varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatukseen osallistuneille ja sinne tauon jälkeen palaaville lapsille oman lapsiryhmän ja tutun henkilöstön tapaaminen on tärkeä ja iloinenkin asia.
 • Varhaiskasvatuksen järjestämisessä noudatetaan kansallisia ohjeita tartuntojen välttämiseksi. Toimintaamme on tämän takia tehty linjauksia, joista voit tarkemmin lukea  tiedotetteesta varhaiskasvatuksen toiminnasta 14.5.2020 alkaen (pdf).
 • Ensiarvoisen tärkeää on, että varhaiskasvatukseen tullaan vain terveenä. Sekä lapset, huoltajat että henkilökunta tulevat päiväkotiin/perhepäivähoitoon vain terveenä. Mikäli tuntee vähäisiäkin sairauden oireita, tulee jäädä pois varhaiskasvatuksesta.
 • Käsihygieniasta pitää edelleen pitää todella hyvää huolta.
 • Tärkeää on myös turhien kontaktien välttäminen, eli huoltajien liikkumista päiväkodin sisällä tulee välttää.
 • Varhaiskasvatuskeskusteluja ja tiedonsiirtokeskusteluja esiopetukseen ja kouluun käydään kriisitilanteesta huolimatta. Keskusteluja pyritään mahdollisuuksien mukaan pitämään esim. videoyhteyksillä.