Tartuntatautipäiväraha

Miten saan todistuksen tartuntatautipäivärahaa varten? Varmista saatko todistuksen omasta työterveydestäsi. Mikäli sieltä todistusta ei voida tehdä, ole yhteydessä koronaviruksen hoidontarpeenarvioon arkisin klo 8-14 p. 03 5652 1105.

Sairausvakuutuslakiin tehty väliaikainen muutos tartuntatautipäivärahan myöntämisestä ja asiaa täydentävä valtioneuvoston asetus tulivat voimaan helmikuun lopussa. Lain väliaikainen muutos on voimassa 31.12.2022 asti. Lakimuutosta sovelletaan taannehtivasti vuoden 2022 alusta lähtien.

Säädöksen voimassaolon aikana todistuksen tartuntatautipäivärahaa varten voi tehdä julkisen tai yksityisen terveydenhuollon toimintayksikössä toimiva lääkäri, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. Väliaikainen säädösmuutos koskee vain covid-19 -tartunnan saanutta, ei tartunnalle altistunutta. Covid-19 -tartunta tulee osoittaa luotettavalla, hyväksytyssä laboratoriossa tehdyllä testituloksella. Ensisijaisesti testiin hakeudutaan oman työterveyshuollon kautta. Mikäli työterveyshuoltosopimus ei kata covid-19 -testausta tai PSHP:n testikriteerit eivät täyty, voi testiin hakeutua yksityiselle palveluntuottajalle.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin infektioyksikön ja kuntien tartuntataudeista vastaavien lääkäreiden kokouksessa 10.3.2022 on päätetty, että sairaanhoitopiirin alueella noudatetaan viiden vuorokauden mittaista tartuntatautipäiväraha jaksoa, kun tehdään asiaa koskeva todistus. Ensimmäinen oirepäivä on jaksoa laskettaessa päivä yksi. Mikäli sairastuneen oireet jatkuvat pidempään eikä henkilö ole työkykyinen, kyse ei enää ole tartunnantorjunnasta, jolloin tartuntatautipäivärahan sijaan käytetään sairauslomakäytäntöjä.

Jos henkilö tekee covid-19 -tartunnan aikana palkallista etätyötä tai on palkallisella lomalla tai tulonmenetyksiä ei tule, ei tartuntatautipäivärahaan ole oikeutta. Tartuntatautipäivärahaan voi olla oikeus myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla, jos hän joutuu olemaan poissa työstään lapsen koulunkäynnin tai päivähoidon estyttyä koronatartunnan vuoksi ja hänelle aiheutuu tämän vuoksi tulonmenetyksiä.