Voimakkaasti immuunipuutteisten rokotukset

Kaikki voimakkaasti immuunipuutteiset voivat saada ensimmäisen, toisen, kolmannen, neljännen ja viidennen koronarokotteen. Tähän rokotettavien ryhmään kuuluvat ne 12 vuotta täyttäneet henkilöt, joiden elimistön immuunivaste on taudin tai sen hoidon vuoksi voimakkaasti madaltunut. Kolmas annos voidaan tarjota voimakkaasti immuunipuutteisille vähintään kaksi kuukautta toisen annoksen jälkeen. Neljäs rokote voidaan antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut kolme kuukautta ja viides rokote, kun neljännestä rokotteesta on kulunut 4-6 kuukautta. Jos on saanut neljä rokoteannosta ja on sairastanut koronan, viidettä rokoteannosta ei tarvita tässä vaiheessa.

Rokotteen saat varaamalla ajan etukäteen sähköisesti kansalaisen terveyspalvelussa osoitteessa nokia.terveytesi.fi tai soittamalla ajanvaraukseen tiistaisin klo 8-14 p. 03-56521108.

Rokotuksissa käytetään Modernan Spikevax ja Pfizer-BioNTechin Comirnaty -rokotteita saatavuuden mukaan. Alle 30-vuotiaille miehille annetaan toistaiseksi vain Pfizer-Biontechin Comirnaty -rokotetta varotoimena. Rokotteet annetaan Nuijamiesten rokotuspisteellä osoitteessa Nuijamiestentie 9.

THL suosittelee voimakkaasti immuunipuutteisille viidettä koronarokotusta

Voimakkaasti immuunipuutteisilla henkilöillä vakavan taudin riski on muuta väestöä suurempi.

Voimakkaasti immuunipuutteisten viides rokoteannos pidentää suojan kestoa ja vahvistaa immuniteettia. Tutkimuksissa on nähty, että viides rokoteannos nostaa selkeästi neutraloivien vasta-aineiden määrää voimakkaasti immuunipuutteisilla henkilöillä.

Viidennen rokotuksen voi varata kuten muutkin rokotusajat osoitteesta nokia.terveytesi.fi.  Nopeuttaaksesi rokotustapahtuman sujumista toivomme ajanvarauksen aihe -kenttään kirjoitettavan, että kyse on viidennestä rokotuksesta ja sairaus, minkä vuoksi viidennettä rokotusannosta suositellaan.  Mikäli käytössä ei ole pankkitunnuksia, ajan voi varata puhelimitse tiistaisin klo 8–14 numerosta 03 5652 1108.

Ketkä kuuluvat voimakkaasti immuunipuutteisten ryhmään?

Tähän rokotusryhmään kuulut, jos sinulla on jokin seuraavista sairauksista tai tiloista (lisätietoja linkistä):

Rokotusryhmään kuuluminen tarkistetaan rokotuksen yhteydessä potilastiedoista.

Elinsiirto

Henkilöt, joille on tehty elinsiirto.

Kuulunko minä tähän ryhmään?

Kuulut ryhmään, jos sinulle on joskus tehty kiinteän elimen, kuten munuaisen, sydämen, maksan, haiman, tai keuhkon siirto. Olet elinsiirron takia seurannassa erikoissairaanhoidossa ja käytät hyljinnänestolääkitystä.

Kantasolusiirto

Henkilöt, jotka ovat saaneet kantasolusiirron enintään kolme vuotta sitten ja henkilöt, joilla kantasolusiirto on tehty jo aiemmin ja joiden immunosuppressiivinen käänteishyljinnän estolääkitys jatkuu.

Kuulunko minä tähän ryhmään?

Kuulut ryhmään, jos olet saanut kantasolusiirron (ns. luuydinsiirto toiselta ihmiseltä tai omien kantasolujen siirto) enintään kolme vuotta sitten tai jos sinulla on kantasolusiirron takia edelleen käänteishyljinnän estolääkitys. Olet kantasolusiirron takia yliopistollisen sairaalan aikuis- tai lasten veritautien tai syöpätautien poliklinikan tai osaston seurannassa.

Jos olet saanut 1 tai 2 annosta koronavirusrokotetta ennen kantasolusiirrettä, rokotussarja pitää aloittaa uudelleen kantasolusiirron jälkeen.

Vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuunipuutos

Henkilöt, joilla on vaikea tai keskivaikea perinnöllinen immuunipuutos. Ryhmään kuuluvat esimerkiksi tavallista vaihtelevaa immuunipuutosta sairastavat (CVID), rusto-hiushypoplasiapotilaat ja DiGeorgen oireyhtymää sairastavat. Ryhmään eivät kuulu lievemmät, väestössä yleisemmät poikkeavuudet, kuten IgA-vaje tai -puutos, mannoosia sitovan lektiinin puutos tai komplementtitekijä C4:n osittainen vaje.

Kuulunko minä tähän ryhmään?

Kuulut ryhmään, jos sinulla on vaikea tai keskivaikea perinnöllinen vastustuskyvyn heikkous, jota seurataan lastenlääkärin, lasten infektiolääkärin tai aikuisinfektiolääkärin toimesta erikoissairaanhoidossa.

Et kuitenkaan kuulu ryhmään, jos sinulla on lievä immuunipuutos.

Immunosuppressiivinen syöpähoito

Henkilöt, jotka ovat saaneet vuoden sisällä solunsalpaajahoitoa vuoden sisällä saaneet sekä henkilöt, jotka ovat edellisen kahden vuoden aikana saaneet leukemian tai lymfooman monoklonaalista vasta-ainehoitoa . Myös CAR-T-soluhoidon saaneet henkilöt luetaan tähän mukaan.

Kuulunko minä tähän ryhmään?

Kuulut ryhmään, jos olet saanut vuoden sisään solusalpaajahoitoa johonkin syöpätautiin tai jos olet saanut leukemian (myös krooninen lymfaattinen leukemia), myelooman tai lymfooman takia lääkehoitoja keskussairaalassa kahden vuoden sisällä.

Jos sinulla on diagnosoitu harvinainen aplastinen anemia, johon olet saanut vastustuskykyyn vaikuttavia lääkehoitoja, kuulut tähän ryhmään.

CAR-T soluhoitoa saaneita henkilöitä on vain muutamia Suomessa. Jos olet saanut tämän hoidon, lääkärisi ottaa sinuun todennäköisesti yhteyttä kehottaakseen sinua rokotukselle.

Autoimmuunisairauksien hoito immunosuppressiivisilla biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä

Henkilöt, joilla on selkärankareuma, nivelreuma, niveltulehduksia, haavainen paksusuolentulehdus, Crohnin tauti ja psoriaasi, jos kyseistä sairautta hoidetaan biologisella lääkkeellä tai JAK-estäjällä. Biologisista lääkkeistä tällaisia ovat erityisesti rituksimabi ja okrelitsumabi. Tähän ei lueta mukaan pelkästään kortikosteroidilääkitystä käyttäviä henkilöitä.

Kuulunko minä tähän ryhmään?

Kuulut ryhmään, jos sinulle annetaan johonkin tautiin niin kutsuttua biologista lääkettä. Kaikki biologiset lääkkeet ovat pistettäviä tai suoneen annettavia lääkkeitä. Kuulut myös ryhmään, jos sinulle annetaan johonkin tautiin JAK-estäjää. JAK-estäjiin kuuluvat kauppanimeltään Jyseleca, Olumiant, Rinvoq ja Xeljanz.

Et kuulu ryhmään, jos et saa yllä mainittuja lääkkeitä sairauteesi. Esimerkiksi jos käytössäsi on metotreksaatti, sulfasalatsiini, hydroksiklorokiini tai muu tulehdus- tai reumalääke, mutta käytössä ei ole tämän lisäksi biologista lääkettä tai JAK-estäjää, et kuulu ryhmään.

Dialyysi ja vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta

Henkilöt, jotka saavat dialyysihoitoa tai joiden munuaisten hiussuonikerästen suodatusnopeus eli GFR on alle 15.

Kuulunko minä tähän ryhmään?

Kuulut ryhmään, jos saat dialyysihoitoa, tai jos dialyysihoidon aloitus tai munuaissiirto on suunnitteilla. Kuulut ryhmään myös, jos lääkäri on keskustellut kanssasi dialyysihoitoon liittyvistä asioista, mutta munuaistautiasi on päädytty hoitamaan ruokavalio- ja lääkehoidolla ilman dialyysihoitoa.

Pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV

HIV-positiiviset henkilöt, joilla CD4-auttajasolutaso on alle 200 x 10E6 solua /l.

Kuulunko minä tähän ryhmään?

Kuulut ryhmään, jos sinulla on hoitamaton tai pitkälle edennyt HIV ja jos aikuis- tai lasten infektiolääkärisi on kertonut sinulle, että CD4-auttajasolutasosi on hyvin matala. Tällöin lääkärisi suosittelee sinulle kolmatta rokotusannosta.

Lääkärin arvioima muu vaikea-asteinen immunosuppressiivinen tila

Sinua hoitava lääkäri on päätynyt suosittelemaan sinulle kolmatta rokotusta sellaisen vaikean immuunipuutoksen takia, jota ei ole edellä mainittu.