Riskiryhmä 2: Vaikealle koronavirustaudille altistavat sairaudet tai tilat

Tällä sivulla määritellään tarkemmin riskiryhmään 2 kuuluvat sairaudet tai tilat.

Kuulut vaikealle koronavirustaudille altistavan sairauden vuoksi rokotettaviin, jos olet saanut tai sinulla on jokin seuraavista:

 • Jatkuvaa lääkitystä vaativa astma
  • Ryhmään kuuluvat astmaatikot, jotka käyttävät astmaansa jatkuvaa lääkitystä ja eivät ole vielä tulleet rokotetuiksi vaikeaa kroonista keuhkosairautta sairastavien ryhmässä.
  • Astma on krooninen keuhkosairaus, joka heikentää hengityskapasiteettia ja voi sen vuoksi vaikeuttaa koronaviruksen aiheuttamaa sairautta.
 • Vaikea sydänsairaus
  • Ryhmän sairauksiin kuuluvat muun muassa sydämen vajaatoiminta, keuhkosydänsairaus, keuhkoverenkierron sairaudet, sydänlihassairaudet ja sepelvaltimotauti.
  • Ryhmään eivät kuitenkaan kuulu hoidossa oleva pelkkä eteisvärinä, hoitotasapainossa oleva pelkkä verenpainetauti tai lievä läppävika.
  • Pitkäaikainen sydänsairaus voi vaikeuttaa koronavirusinfektiosta selviämistä.
 • Hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila
  • Ryhmään kuuluvat muun muassa seuraavat taudit ja tilat silloin, kun ne haittaavat hengitystä: aivoinfarkti, aivoverenvuoto, hengityshalvaus, Parkinsonin tauti, MS-tauti eli pesäkekovettumatauti, hermo-lihasliitosten ja lihasten sairaudet sekä CP-oireyhtymä ja hengitystä haittaavat muut halvausoireyhtymät.
 • Immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen
  • Ryhmään kuuluvat muun muassa selkärankareuma, nivelreuma, niveltulehdukset, haavainen paksusuolentulehdus, Crohnin tauti ja psoriaasi, jos kyseiseen sairauteen liittyy suun kautta tablettina otettu glukokortikoidihoito tai muu immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito (solunsalpaajahoito, biologiset lääkkeet ja muut immunosuppressantit).
  • Autoimmuunisairauden hoitoon käytetty immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito voi lisätä vaikean koronavirustaudin riskiä. Kirjallisuuden mukaan etenkin glukokortikoidihoito lisää vaikean taudin riskiä.
 • Vaikea krooninen maksasairaus
  • Ryhmän sairauksiin kuuluvat esimerkiksi maksan vajaatoiminta, maksafibroosi ja maksakirroosi.
  • Muun muassa kirroottiset tilat, aiheuttajasta riippumatta, vaikeuttavat selviämistä vaikeasta infektiosta.
 • Tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta
  • Ryhmään kuuluvat insuliinihoitoinen tyypin 1 diabetes ja lisämunuaisten vajaatoiminta.
 • Uniapnea
  • Ryhmään kuuluvat ne henkilöt, joilla on diagnosoitu keskivaikea tai vaikea uniapneatauti. Henkilöllä on keskivaikea uniapnea, kun hengityskatkoksia tai -vaimentumia on tunnissa yli 15. Vaikea uniapnea henkilöllä on, kun hengityskatkoksia tai -vaimentumia on tunnissa yli 30.
  • Uniapnean tärkein riskitekijä on ylipaino. Uniapneasta kärsivistä yli puolet (50–70 prosenttia) on ylipainoisia.
  • Monien ylipainoon liittyvien sairauksien (muun muassa verisuonisairaudet ja tyypin 2 diabetes) tiedetään lisäävän vaikean covid-19 -taudin riskiä.
  • Terveyskirjasto: Uniapnea, unenaikaiset hengityskatkot
 • Psykoosisairaus
  • Ryhmään kuuluvat skitsofrenia, skitsotyyppinen häiriö ja harhaluuloisuushäiriöt sekä henkilöt, joilla on klotsapiinihoito johonkin muuhun mielenterveydenhäiriöön.
  • Klotsapiini on psykoosilääke, jonka tiedetään heikentävän immuunijärjestelmää ja altistavan keuhkokuumeelle.
 • Sairaalloinen lihavuus 
  • Ryhmään kuuluvat 16 vuotta täyttäneet henkilöt, joiden painoindeksi (BMI) on 40 tai sitä suurempi ja 12–15-vuotiaat, joiden ISO-BMI on 35 tai sitä suurempi.
  • 12–15-vuotiailla suositellaan käytettävän lasten painoindeksiä (ISO-BMI), koska se ottaa huomioon lasten kehon mittasuhteet ja niiden muuttumisen kasvun ja iän myötä. ISO-BMI-painoindeksi lasketaan iän, pituuden ja painon avulla. Laskemisen apuna voi käyttää Terveyskirjaston laskuria: Lasten painoindeksin (ISO-BMI) laskuri
  • Suomessa covid-19-taudin takia tehohoitoon joutuneista lähes 10 prosenttia on ollut sairaalloisen lihavia (BMI ≥40), kun väestössä 1,3 prosenttia miehistä ja 3,0 prosenttia naisista on sairaalloisen lihavia.
  • Monien ylipainoon liittyvien sairauksien (muun muassa verisuonisairaudet ja tyypin 2 diabetes) tiedetään lisäävän vaikean covid-19 -taudin riskiä.