Koronavirustaudin sairastaneen rokottautuminen

Ohje koronavirustaudin sairastaneiden rokottautumiseen

Aiemmin sairastettu koronavirustauti ei estä rokotuksen antamista. Koronavirustaudin seurauksena muodostuva immuniteetti koronavirusta vastaan säilyy ainakin 6-12 kuukauden ajan ja todennäköisesti suojaa ainakin osittain myös eri virusmuunnosten aiheuttamalta vakavalta taudilta.

Jos rokotettu henkilö sairastuu koronavirustautiin, sairastettu tauti vahvistaa rokottamalla aikaansaatua suojaa. On kuitenkin huomattava, että rokoteannoksen ja koronavirustartunnan välin on oltava riittävän pitkä, vähintään 6 viikkoa, jotta tartunnan voidaan katsoa vastaavan yhtä rokote annosta. Pidemmällä aikavälillä saavutetaan parempi immuunivaste. Sairastettu tauti on voitu todentaa joko laboratorio- tai kotitestillä.

Koronataudin sairastanut voi ottaa seuraavan koronarokoteannoksen, kun sairastetusta taudista on kulunut 4-6. kuukautta. Voimakkaasti immuunipuutteiselle rokote voidaan antaa jo 2 kuukauden kuluttua sairastetusta taudista. Jos rokote annetaan pian sairastetun taudin jälkeen, se voi aiheuttaa voimakkaampia ohimeneviä rokotereaktioita.

 

Linkki: Vaikuttaako sairastettu koronavirustauti rokottamiseen? – THL

Koronarokoteannokset THL