Koronavirusrokotukset

Koronavirusrokotukset ovat alkaneet Nokialla. Tältä sivulta löydät ajantasaista tietoa rokotusten etenemisestä, ohjeita rokotusajan varaamiseen ja lisätietoa rokotteista.

Koronarokotuksiin varataan aika netissä tai puhelimessa

Massatapahtuman sijaan koronarokotukset järjestetään ajanvarauksella. Aika varataan ensisijaisesti sähköisesti. Kaupunki avaa myös erillisen koronarokotusten ajanvarauspuhelinnumeron. Ajanvarauksen yksityiskohdista tiedotetaan lisää myöhemmin.

Koronarokotuksen ajankohdat Nokialla

Koronarokotukset alkoivat Nokialla tammikuussa 2021. Ensin rokotettiin ikäihmisten tehostetun asumispalveluyksiköiden asiakkaita ja henkilökuntaa (esimerkiksi Vihnuskodissa) sekä koronanäytteenoton ja kiirevastaanoton henkilöstöä.

80 vuotta täyttäneiden rokotukset alkoivat 20.1.2021. Terveyspalveluiden henkiöstö ottaa ikäihmisiin yhteyttä puhelimitse ajan varaamiseksi. Kotihoidossa olevien asiakkaiden rokotusajankohdan sopimisesta huolehtivat kotihoidon työntekijät.

Kaupunki tiedottaa laajempien kuntalaisten rokotusten alkamisesta mm. verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Rokotusten eteneminen Nokialla

Rokotettava ryhmä Arvioitu aikataulu Tilanne 26.1.2021
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö (esim. terveysaseman kiirevastaanotto ja ikäihmisten asumispalveluyksiköiden henkilökunta) tammi–helmikuu 1. rokoteannos: valmis
2. rokoteannos: käynnissä
Ikäihmisten asumispalveluyksiköiden asukkaat (mm. Vihnuskoti) tammi–helmikuu 1. rokoteannos: valmis
2. rokoteannos: käynnissä
80 vuotta täyttäneet ja heidän omaishoitajansa tammi–helmikuu käynnissä
70-79-vuotiaat ja heidän omaishoitajansa helmi–maaliskuu
Sairauden vuoksi vakavan koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat kevät 2021
Muut 16 vuotta täyttäneet nokialaiset alkaen kevät 2021

Taulukkoa päivitetään viikoittain. Rokotusaikataulu on riippuvainen Nokialle saatavien rokotteiden määrästä.

Rokotteiden jakelusta kuntiin vastaavat valtakunnallisesti THL ja alueellisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Kaupungilla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa saataviin rokotemääriin tai niiden jakeluaikatauluihin.

Missä järjestyksessä koronavirusrokotetta tarjotaan eri ryhmille, kun rokotetta on saatavilla?

Koronavirusrokotteita hankitaan Suomessa koko väestölle. Koronavirusrokotteita saadaan Suomeen aluksi vain rajoitetusti ja siksi rokotteita on alkuun mahdollista tarjota vain tietyille kohderyhmille. Rokotukset annetaan eri väestöryhmille seuraavassa järjestyksessä:

  1. Covid-19-tautiin sairastuneiden tai perustellusti sairastuneeksi epäiltyjen henkilöiden tutkimiseen, välittömään hoitoon tai huolenpitoon liittyvä tai muuta kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä sosiaalihuollon iäkkäille henkilöille tarkoitetun asumispalvelun ja laitoshoidon toimintayksikön henkilöstö ja asukkaat.
  2. 70 vuotta täyttäneet ja vanhemmat henkilöt.
  3. Henkilöt, joilla on vakavalle covid-19-taudille altistavia sairauksia.
  4. Muut kuin 1-3 kohdassa tarkoitetut henkilöt.

Rokotusjärjestystä arvioidaan tarkemmin, kun saatavilla on tarkempia tietoja rokotteiden suojatehosta ja turvallisuudesta eri kohderyhmissä. Ryhmiä määriteltäessä on lisäksi huomioitava EU:n lääkeviranomaisen EMA:n myöntämän myyntiluvan ehdot siitä, minkä ikäisille mitäkin rokotetta voidaan antaa ja siitä, liittyykö rokotteiden käyttöön muita rajoitteita.

Miltä koronavirusrokote suojaa? Suojaako koronavirusrokote koronavirustartunnalta?

Koronavirusrokote tarjoaa suojaa koronavirustautia ja erityisesti sen vakavia muotoja vastaan. Ei vielä tiedetä varmasti, estävätkö koronarokotteet viruksen tarttumista ihmisestä toiseen. Tieto tästä tarkentuu tutkimustiedon karttuessa.

Ovatko koronavirusrokotteet turvallisia?

Koronavirusrokotteita arvioidaan samoilla laatu-, turvallisuus- ja tehokkuuskriteereillä kuin muitakin lääkkeitä. Lääkeviranomaiset myöntävät myyntiluvan vain rokotteille, joilla on tutkimuksiin osoitettua näyttöä sekä tehosta että turvallisuudesta. Viranomaiset arvioivat, onko tutkimuksin osoitettu näyttö valmisteen hyödyistä niin merkittävä verrattuna mahdollisiin haittoihin, että valmisteelle voidaan saadun näytön perusteella myöntää myyntilupa.

Rokotteiden kehittäjät testaavat parhaillaan useiden eri koronarokoteaihioiden tehoa ja turvallisuutta. Testeihin osallistuu kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia ihmisiä useassa eri maassa niin Euroopassa kuin muualla maailmassa.

Kaikilla rokotteilla voi olla haittavaikutuksia. Useimmat rokotteiden haittavaikutukset ovat lieviä ja ohimeneviä, kuten punoitusta pistokohdassa, turvotusta ja kuumotusta. Joskus rokottamista seuraa myös lyhytaikainen kuume sekä jäsen- ja päänsärkyä, joka on hoidettavissa kuume- ja tulehduskipulääkkeillä. Valtaosa rokotteiden haittareaktioista tulee ilmi kuuden viikon kuluessa rokottamisesta.

Kaikki rokotteet voivat aiheuttaa myös harvinaisia vakavia allergisia reaktioita. Ensimmäisenä käyttöön tulevien mRNA-rokotteiden on raportoitu aiheuttaneen muutamia tällaisia reaktioita. Vielä ei tiedetä, mikä rokotteen ainesosa ne on aiheuttanut.

Vaikka kaikki uudet rokotteet testataan perusteellisesti, harvinaisten haittavaikutusten mahdollisuutta ei voida minkään rokotteen tai lääkkeen kohdalla sulkea täysin pois. Rokotetutkimuksiin osallistuu kymmeniä tuhansia koehenkilöitä, mutta mahdolliset hyvin harvinaiset haitat saattavat tulla esiin vasta, kun rokotteen on saanut vielä tätäkin suurempi ja moninaisempi joukko ihmisiä. Myyntiluvan saaneen rokotteen tulee antaa paras mahdollinen suojateho estettävää tautia vastaan mahdollisimman vähäisillä haittavaikutuksilla.

Viranomaiset seuraavat rokotteiden turvallisuutta aina myös sen jälkeen, kun rokote on otettu käyttöön.

Kuinka pitkään rokotteen antama suoja kestää?

Koronarokotteiden tarjoaman immuniteetin kestoa ei vielä tiedetä, sillä kehitteillä olevat rokotteet eivät ole vielä olleet pitkäaikaisessa käytössä. Tiedon karttuessa saamme tietoa myös mahdollisten tehosterokotusten tarpeesta.

Miksi koronavirusrokote kannattaa ottaa?

Koronavirusrokote antaa suojaa SARS-CoV2 -viruksen aiheuttamaa tautia vastaan. Kahden annoksen rokotussarja suojaa taudilta erityisen hyvin. Vielä ei tiedetä, ehkäisevätkö koronarokotteet viruksen tarttumista ihmisestä toiseen. Virustautien kohdalla oireeton kantaja levittää virusta yleensä vähemmän kuin oireinen.

Yhdessä muiden torjuntatoimien kanssa rokotusten odotetaan auttavan merkittävästi niin paikallisten epidemioiden kuin koko maailmanlaajuisen pandemiankin torjumisessa.

Video THL:n koronarokotteiden yleisötilaisuudesta  (21.12.2020)

 

Sivua on päivitetty 27.1.2021.