Ympärivuorokautinen hoiva

Ikäihmisten palveluissa ympärivuorokautista hoivaa järjestetään pääasiassa tehostettuna palveluasumisena. Joissakin tapauksissa palvelu voidaan järjestää myös pitkäaikaisena laitoshoitona.

Ympärivuorokautinen hoiva on tarkoitettu ikääntyneille, jotka tarvitsevat runsaasti ympärivuorokautista hoivaa ja apua. Ympärivuorokautisen hoivan asukasvalinnat tehdään yhteistyössä moniammatillisessa työryhmässä (SAS työryhmä), jonka tehtävänä on selvittää ja arvioida asiakkaan kokonaistilanne, tarvittavat palvelut ja hoitopaikka.

Nokialla ympärivuorokautisen hoivan palveluita järjestetään sekä kaupungin omissa yksiköissä että yksityisten palveluntuottajien yksiköissä.

Marian pirtti, Nokian vanhuspalvelun tehostetun palveluasumisen yksikkö

Osoitteet

Vihnuskatu 7
37150 NOKIA

Puhelinnumerot

Oskarin tupa, Nokian vanhuspalvelun tehostetun palveluasumisen yksikkö

Osoitteet

Vihnuskatu 7
37150 NOKIA

Puhelinnumerot

Järvikoto, Nokian vanhuspalvelun tehostetun palveluasumisen yksikkö

Osoitteet

Vihnuskatu 5
37150 NOKIA

Puhelinnumerot

Vihnuskoti, Osasto A

Osoitteet

Vihnuskatu 5
37150 NOKIA

Puhelinnumerot