Päivätoiminta

Päivätoiminta on asiakkaan omia voimavaroja tukevaa, toimintakyvyn ylläpitämiseen tähtäävää ja virkistävää monipuolista toimintaa kotona asuville ikääntyville nokialaisille. Toiminnan sisältö vaihtelee asiakkaiden kiinnostuksen ja voimavarojen mukaan. Päivätoiminta tuo sisältöä ja rikastuttaa ikääntyneen arkea, vähentää yksinäisyyttä ja turvattomuuden tunnetta. Päiväkeskuksen avulla mahdollistetaan myös omaishoitajien vapaapäivät. Nokialla päivätoimintaa järjestetään Vastamajan päiväkeskuksessa.

Arviointikäynnin ja päätöksen tekee asiakasohjaaja.