Omaishoito

Omaishoito tarkoittaa vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoitoa ja huolenpitoa kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidontuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Omaishoidon tuki kohdennetaan eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville.

Keskeisimmät myöntämiskriteerit ovat hoidon sitovuus ja vaativuus. Päätökset perustuvat lakiin omaishoidon tuesta sekä perusturvalautakunnan vahvistamiin omaishoidon tuen ohjeisiin.

Toimi näin

Omaishoidon tukea anotaan kirjallisesti. Hakemukseen liitetään ajantasainen lääkärin C-lausunto. Hakemuksen perusteella tehdään kotikäynti, jolla arvioidaan tilanne. Hakemuksen ja arviointikäynnin perusteella tehdään päätös omaishoidon tuesta.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Arviointikäynnin ja päätöksen tekee asiakasohjaaja.