Lyhytaikaishoito

Ikäihmisten lyhytaikaishoito

Lyhytaikaisen hoidon tavoitteena on tukea ikääntyneiden kotona asumista. Hoitojaksojen avulla voidaan ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja omatoimisuutta sekä ennaltaehkäistä pitkäaikaisen hoivan tarvetta. Lyhytaikaishoidon jaksot tarjoavat ikääntyneelle mahdollisuuden virkistäytymiseen ja niillä voidaan tukea hoitavan omaisen/läheisen jaksamista mahdollistamalla esimerkiksi omaishoitajan vapaapäivien ja lomien toteutuminen.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu tilapäistä hoivaa tarvitseville ikäihmisille.

Toimi näin

Lyhytaikaishoidon palveluiden myöntäminen perustuu asiakkaalla tehtyyn palveluntarpeen arviointiin. Arvioinnin ja päätöksen tekee asiakasohjaaja.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Elsan soppi

Elsan soppi, Nokian ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö

Osoitteet

Vihnuskatu 5
37150 Nokia

Puhelinnumerot

Leenan kamari

Leenan kamari, Nokian ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö

Osoitteet

Vihnuskatu 5
37150 Nokia

Puhelinnumerot