Kotiutustiimi

Kotiutustiimi on osa Nokian kotihoitoa. Kotiutustiimin tavoitteena on mahdollistaa nopea ja turvallinen kotiutuminen sairaalasta. Kotiutumiset ovat mahdollisia myös iltaisin ja viikonloppuisin. Kotiutustiimin asiakkaaksi tullaan terveyskeskuksen vuodeosastolta, ensiavusta, erikoissairaanhoidosta tai ensihoitoyksikön yhteydenoton perusteella. Kotiutustiimin käynnit ovat maksullisia. Lääkkeet ja hoitotarvikkeet asiakas kustantaa itse.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu terveyskeskuksen osastolta, ensiavusta tai erikoissairaanhoidosta kotiutuville.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen