Kotihoito

Kotihoito tarkoittaa kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa sekä kotona selviytymisen tueksi järjestettäviä tukipalveluja.

Kotihoito on tarkoitettu niille asiakkaille, jotka tarvitsevat hoivaa, huolenpitoa ja/tai sairaanhoidollista apua. Kotihoidolla tuetaan asiakkaiden itsenäistä selviytymistä kotona ja ehkäistään toimintakyvyn heikentymistä hoivan ja hoidon sekä kuntoutuksen avulla.

Kotihoito on harkinnanvarainen palvelu, sitä voidaan myöntää myös määräaikaisena.

Säännöllisen kotihoidon asiakkaan kanssa laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma. Palvelu- ja hoitosuunnitelmassa sovitaan palvelun sisältö ja määrä sekä asiakkaan hoidossa mukana olevat läheiset ja yhteistyökumppanit.

Kotihoito on jaettu Pohjoiseen ja Eteläiseen alueeseen. Alueiden rajana toimii Nokianvaltatie ja Souranderintie.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Kotihoidon palveluja saavat nokialaiset silloin, kun he elämäntilanteensa vuoksi tarvitsevat ohjausta, tukea, hoivaa tai hoitoa omaan kotiin.

Toimi näin

Kotihoidon asiakasohjausta saat puhelimitse.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Säännöllisestä kotihoidosta peritään asiakkaan nettokuukausitulojen ja käytettävän palvelun määrän mukainen kuukausimaksu.