Kotihoidon tukipalvelut

Kotihoidon tukipalveluilla tuetaan ikääntyneen henkilön kotona asumista ja ehkäistään raskaampien palveluiden tarvetta. Palvelun myöntäminen perustuu asiakkaan palveluntarpeen yksilölliseen arviointiin. Palvelun tarpeen arvioi ikäihmisten asiakasohjaaja. Tukipalvelut ovat pääsääntöisesti tarkoitettu säännöllisen kotihoidon tai omaishoidontuen piirissä oleville asiakkaille. Yksityisistä palveluista saat tietoa Ikäneuvosta 040 733 3949.

Turvapalvelu

Turvapalvelulla tarkoitetaan turvapuhelinta ja -ranneketta, jolla asiakas voi hälyttää apua, mikäli hän tarvitsee apua terveydentilansa vuoksi. Turvapuhelimeen voidaan kytkeä lisäksi myös muita hälyttimiä, kuten ovihälytin. Turvapuhelimen avulla saa helposti apua ympäri vuorokauden.

 

Ateriapalvelu

Ateriapalvelun avulla ikääntyneet, joilla on vaikeuksia kotona ruuan valmistuksessa voi saada kylmät ateriat valmiina kotiin kuljetettuna.

 

Kauppapalvelu

Kauppapalvelun avulla asiakas saa päivittäistavarat kotiin. Asiakkaan on mahdollista tilata tavarat kaupasta, josta ne kerätään ja kuljetetaan asiakkaalle. Palvelun saa vain säännöllisen kotihoidon asiakas.

 

Kuljetuspalvelu

Ikääntyneet saattavat olla oikeutettuja vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin vamman tai pitkäaikaisen sairauden perusteella. Vammaispalvelu selvittää asiakkaan oikeuden saada vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita.

 

Kymppilinja

Palveluliikenne palvelee kaikkia nokialaisia, kuitenkin ensisijaisesti ikääntyneitä ja liikuntarajoitteisia. Palveluliikennettä tarjoavat Kymppilinja sekä Pinsiön kutsutaksi.

Lisätietoja tukipalveluista antaa asiakasohjaaja.