Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoidon ja tukipalveluiden tarkoituksena on tukea ja auttaa asiakasta selviytymään päivittäisistä toiminnoista yhdessä läheisten ja eri yhteistyötahojen kanssa. Ikäihmisten asiakasohjaus neuvoo ja ohjaa asiakasta löytämään hänelle sopivat palvelut.