Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoidon ja tukipalveluiden tarkoituksena on tukea ja auttaa asiakasta selviytymään päivittäisistä toiminnoista yhdessä läheisten ja eri yhteistyötahojen kanssa. Ikäihmisten asiakasohjaus neuvoo ja ohjaa asiakasta löytämään hänelle sopivat palvelut.

"Löydetään yhdessä ratkaisuja ikääntyvän ihmisen tarpeisiin elämän eri tilanteissa kotona asumisen tukemiseksi."

Asiakasohjaaja on ikäihmisen palveluiden koordinoija ja vastuuhenkilö. Asiakasohjaaja selvittää asiakkaan tarpeet ja toiveet sekä pyrkii löytämään asiakkaan tilanteeseen sopivat palvelut.