Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoidon ja tukipalveluiden tarkoituksena on tukea ja auttaa asiakasta selviytymään päivittäisistä toiminnoista yhdessä läheisten ja eri yhteistyötahojen kanssa.

Kotihoidon ja tukipalveluiden tavoitteena on tukea ja edistää asiakkaan omatoimisuutta, itsenäisyyttä, sosiaalista osallistumista sekä ylläpitää asiakkaan terveyttä ja antaa asiakkaan tarvitsemat sairaanhoidolliset palvelut.

Ikäihmisten asiakasohjaus neuvoo ja ohjaa asiakasta löytämään hänelle sopivat palvelut.