Ikäihmisten sosiaalityö

Sosiaalityöntekijän palvelut on tarkoitettu yli 65-vuotiaita nokialaisia varten. Sosiaalityön tehtävänä on tukea ikäihmisiä sosiaalisissa ongelmatilanteissa. Sosiaalityöntekijä antaa neuvontaa ja ohjausta asumiseen, palveluihin ja taloudellisten etuuksien hakemiseen ja toimeentuloon liittyvien asioiden selvittelyssä. Sosiaalityöntekijä selvittää ongelmatilanteita ja etsii ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä asiakkaan ja omaisten sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu yli 65-vuotiaille nokialaisille.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton