Rantaniitty

P. 040 779 9150

Jokainen on tervetullut ihan omana itsenään,
luottavasti, joustavasti, kukaan ei jää yksinään.

Rantaniityssä on valoisat ja avarat tilat, joissa lapsilla on mahdollisuus toteuttaa itseään monin eri tavoin.
Toimintaympäristö antaa lapselle mahdollisuuden toimia omaehtoisesti, kaikkia tarjolla olevia välineitä ja materiaaleja hyödyntäen
Jotta lasten ikä, mielipiteet ja muuta tarpeet tulisivat huomioiduiksi, toimimme pienryhmissä.
Ryhmässämme luomme lapselle turvallisen ja lämminhenkisen kasvuympäristön.
Kasvatustyössämme pidämme tärkeänä ohjata lasta itsenäiseen ajatteluun ja omatoimisuuteen sekä toisten ihmisten kunnioittamiseen ja hyvien tapojen omaksumiseen. Tärkeätä on myös avoin ja rehellinen yhteistyö vanhempien kanssa.

Leikki, huumori, iloinen mieli,
se on meidän yhteinen kieli.