PTV-mallisivu

Olet oikeutettu maksuttomiin hoitotarvikkeisiin, mikäli sinulla lääketieteellisin perustein todettu pitkäaikainen sairaus, joka on kestänyt vähintään kolme kuukautta. Jakelu voidaan aloittaa myös välittömästi, mikäli asiakkaan hoidon tarve on pitkäkestoista tai hoitotarvikkeiden tarve on pysyvä (esim. avanne). Hoitotarvikkeiden saannista päättää lääkäri tai terveydenhuollon ammattihenkilö asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden.
Voit tilata hoitotarvikkeet (kolmen kuukauden tarve kerrallaan) sähköisellä tilauslomakkeella tai puhelimitse hoitotarvikejakelun palveluaikana. Hoitotarviketilaus tulee tehdä vähintään kolme viikkoa ennen tarvetta, jotta voimme turvata tuotteiden saatavuuden. Hoitotarviketilaukset käsitellään ja tilaukset lähtevät eteenpäin tiistaisin, tuotteita toimitetaan kerran viikossa saatavuuden mukaisesti.
Tabletti- ja pistoshoidossa olevat diabeetikot voivat hakea ilman erillistä tilausta kolmen kuukauden tarpeen verensokeriliuskoja, insuliinikynän neuloja ja lansetteja.
Omahoitotarvikkeiden jakelu tapahtuu keskitetysti hoitotarvikejakelupisteestä sen aukioloaikana. Osaan tuotteista voidaan tehdä kotiinkuljetussopimus, jolloin tuotteet toimitetaan suoraan kotiisi. Kotisairaanhoidon kautta tilattavat tuotteet toimitetaan kotikäyntien yhteydessä.
Huomioithan, että jos olet saanut lähetteen hoitotarvikkeisiin erikoissairaanhoidosta, sinun tulee olla yhteydessä omahoitajaasi mahdollisimman pian lähetteen saamisesta. Omahoitajan laatii kanssasi hoitotarvikejakelua koskevan suunnitelman, jotta hoitotarvikejakelu voidaan käynnistää sujuvasti.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Olet oikeutettu maksuttomiin hoitotarvikkeisiin, mikäli sinulla lääketieteellisin perustein todettu, vähintään kolme kuukautta kestänyt pitkäaikainen sairaus.

Pirkan opisto on Nokian, Pirkkalan, Lempäälän ja Vesilahden kuntien muodostama oppilaitos, joka järjestää yleissivistävää ja harrastuksia tukevaa koulutusta sekä taiteen perusopetuksen opetuspalveluja neljään opiston jäsenkuntaan. Kansalaisopiston ohjelmassa on mm. kieliä, yhteiskunnallista koulutusta, taito- ja taideaineita sekä liikunta- ja terveysalan kursseja. Lisäksi opisto järjestää avointa yliopisto-opetusta sekä koordinoi ja toteuttaa taiteen perusopetusta.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Vapaan sivistystyön piiriin kuuluvat.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Kurssimaksut

Nokian kaupungissa on 12 peruskoulua: 7 alakoulua (vuosiluokat 1 - 6), 1 yhtenäiskoulu (vuosiluokat 1 - 9) ja 2 yläkoulu (vuosiluokat 7-9 + JOPO-luokka). Kullekin koululle on määritelty oppilaaksiottoalue, jonka mukaisesti oppilaan lähikoulu määräytyy.
Alaluokkien opetusta järjestetään Alhoniityn, Kankaantaan, Myllyhaan, Nokia-Viholan, Koskenmäki-Tervasuon, Taivalkunnan, Tottijärvi-Vahalahden ja Siuro-Linnavuoren kouluissa sekä Harjuniityn yhtenäiskoulussa (1-9). Vuosiluokille 7-9 opetusta järjestetään Emäkosken ja Nokianvirran kouluissa sekä Harjuniityn Yhtenäiskoulussa (1 - 9). Vaativa erityisopetus on keskitetty Alhoniityn kouluun ja sen alaisuudessa toimivaan Rajasalmen kouluun.
Opetuksen järjestäjä osoittaa oppivelvolliselle koulupaikan ns. lähikoulussa. Lähikoulu ei välttämättä ole lähin koulu. Oppivelvollinen voi pyrkiä myös muuhun kuin opetuksen järjestäjän osoittamaan kouluun, mutta hänellä ei ole subjektiivista oikeutta päästä tähän kouluun. Pääsääntöisesti koululaisen oma koulu on oppilaaksiottoalueen tai palvelualueen lähikoulu.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Nokian kaupungin oppivelvollisuusikäiset asukkaat.

Toimi näin

Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu Wilma-järjestelmän kautta. Huoltajat tekevät itselleen Wilma-tunnukset koteihin lähetettävien avainkoodien avulla.
Nokian kaupunki muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen. Lähikoulu osoitetaan oppilaalle, kun oppilas otetaan prusopetukseen. Oppilaan lähikoulun määräytymisessä otetaan huomioon koulumatkan turvallisuus ja pituus. Tavoitteena on saada kouluihin suunnilleen oppilasmäärältään samanlaisia ryhmiä. Päätöksen lähikoulusta tekee johtava rehtori.
Lapselle määritelty lähikoulu ilmenee ilmoittautumislomakkeessa. Huoltajalla on mahdollisuus hakea lapselleen toissijaista koulupaikkaa. Toissijainen koulupaikka voidaan hakemuksesta myöntää siinä tapauksessa, että se ei lisää kustannuksia. Huoltaja vastaa toissijaiseen kouluun syntyvistä koulumatkakustannuksista. Pääperiaate on, että huoltajien toiveisiin suhtaudutaan myönteisesti, mikäli ns. toissijaisessa koulussa on tilaa, eivätkä opetusryhmät muodostu liian suuriksi.

Tässä mallit listausnäkymistä:

Palvelut:
https://www.nokiankaupunki.fi/ptv-palvelut/

Organisaatiot:
http://www.www.nokiankaupunki.fi/ptv-organisaatiot/

Verkkoasiointikanavat:
https://www.nokiankaupunki.fi/ptv-verkkoasiointikanavat/

Puhelinasiointikanavat:
https://www.nokiankaupunki.fi/ptv-puhelinasiointikanavat/

Tulostettavat lomakkeet:
https://www.nokiankaupunki.fi/ptv-tulostettavat-lomakkeet/

Palvelupisteet:
https://www.nokiankaupunki.fi/ptv-palvelupisteet/

Verkkosivut:
https://www.nokiankaupunki.fi/ptv-verkkosivut/

Tämä on malli PTV-nostosta.