Pehtoorintupa, esiopetus

P. 050 395 1402

Eskarissa opitaan leikkien, liikkuen, tutkien, kokeillen ja itseään ilmaisten. Toiminnan lähtökohtana on lasta arvostava tapa toimia sekä lasten osallisuus. Oppimisympäristömme antaa mahdollisuuden vaikuttamiseen, vuorovaikutukseen sekä oppimisen ja onnistumisen iloon.