Lastensuojelu

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Vastuu lapsen kehityksestä ja hyvinvoinnista on ensisijaisesti lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla, joita lastensuojelu tarvittaessa tukee lapsen hoidossa ja kasvatuksessa. Ensisijaisesti pyritään siihen, että lapsi voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan. Lastensuojelulla on lakisääteinen velvollisuus toimia, jos lapsen etu sitä edellyttää.

Lastensuojelu sisältää avohuollon, sijaishuollon sekä jälkihuollon tukitoimenpiteet.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Lapsiperheiden matalan kynnyksen palveluohjaus Mietityttääkö sinua jokin omaan elämääsi tai perheeseesi liittyvä asia? Ota yhteyttä lapsiperheiden palveluohjaukseen, niin mietitään yhdessä ratkaisuja ja perheellesi sopivia palveluita. Puhelimitse: 040 8285 277 Varmimmin ma-pe klo 10-12. Jos puheluun ei pystytä vastaamaan, työntekijä soittaa…

Alv-vapaiden palveluiden tarjoajat

Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä palvelujaan ilman arvonlisäveroa sosiaalihuollon tarpeessa oleville henkilöille, jos toiminta on sosiaaliviranomaisen valvomaa. Palvelun tarve voi johtua asiakkaan toimintakyvyn rajoitteista tai muista henkilökohtaisista, päivittäistä selviytymistä haittaavista syistä. Verohallinnon ohjeistuksissa sosiaalihuollon palveluiksi määritellään yksityinen lasten ja nuorten huolto,…