Neljänsien koronarokotusten laajennus iäkkäille kotihoidon tai omaishoidon piirissä oleville ja muille iäkkäille, joiden toimintakyky on heikentynyt

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos suosittelee neljänsien koronarokotteiden antamisen laajentamista niille iäkkäille henkilöille, jotka ovat järjestetyn kotihoidon tai omaishoidon piirissä sekä muille iäkkäille, joiden terveydentila ja toimintakyky ovat heikentyneet niin, että he eivät selviä ilman toisen ihmisen apua kotona. THL:n suositus perustuu ajantasaiseen koronaepidemian ja rokotteiden suojatehon seurantatietoihin sekä kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän lausuntoon. THL on jo aiemmin antanut suosituksen 12 vuotta täyttäneiden voimakkaasti immuunipuutteisten sekä 80 vuotta täyttäneiden ja iäkkäiden hoivakodeissa asuvien rokottamisesta.