Pajunkissat

P. 050 3956 182

Arvostamme toiminnassamme lasten osallisuutta, kannustavaa oppimisilmapiiriä ja yhteisöllisyyttä. Lasten mielipiteet ja ideat vaikuttavat toimintamme sisältöön. Leikimme paljon ja monipuolisesti pienryhmissä. Leikeissä harjoittelemme sosiaalisia taitoja. Lapset ovat mukana leikkiympäristöjen suunnittelussa ja toteutuksessa. Retkeilemme, liikumme ja tutkimme luontoa päiväkodin lähiympäristössä säännöllisesti.