Metsäniitty, esiopetus

Puh. 050 3951 527

Metsäniityssä menosta ja meiningistä vastaavat toiminnalliset eskarit ja vauhdissa mukana pysyvät aikuiset. Meillä äänteet, kirjaimet, tavut ja sanat sekä lukumäärät, numerot ja laskeminen tulevat tutuiksi leikinomaisin, toiminnallisin, taiteellisin ja liikunnallisin keinoin. Yhdessä tutkimme ja ihmettelemme asioita ja ilmiöitä. Hyvien tapojen opettelua, sekä tunne- ja kaveritaitojen harjoittelua pidämme ensiarvoisen tärkeinä varhaiskasvatuksen ja koulun aloituksen nivelvaiheen asioina. Meillä annetaan aikaa ja tilaa leikeille ja lasten omille kiinnostuksen kohteille. Tilamme mahdollistavat myös omaehtoisen vauhdikkaan liikunnan. Myös lähimetsä tarjoaa oivat puitteet leikille, oppimiselle ja liikunnalle.